AKTUALITY

Služby

Servisní činnost
Pro všechny nabízené výrobky nabízíme vlastní záruční a pozáruční servis. Dále provádíme údržbu a opravy přístrojů Wilpo pro měření popelnatosti uhlí (obsah popela, síry a vody, výhřevnost...), přenosných přístrojů pro měření fyzikálních veličin TESTO, laboratorních analyzátorů kyslíku Servomex. Kromě toho servisně zajišťujeme provoz měřících a regulačních systémů na úpravnách uhlí, např. flotace, podílíme se na opravách elektrohydraulických těžních zařízení, zařízení pro kontrolu rychlosti a návěští těžních strojů a signalizačních systémů pro řízení těžních strojů. V poslední době zajišťujeme opravy řídících systémů a čidel pro důlní posuvné výztuže Hemscheidt.


Montážní činnost

Dodáváme a instalujeme měřící a regulační a automatizační systémy průmyslových technologií. Instalujeme zabezpečovací a protipožární systémy. Provádíme stavby a rekonstrukce rozvoden nízkého a vysokého napětí. K našim významným stavbám patří instalace měřících a regulačních systémů pro řízení technologie, výroby tepla a klimatizace v TONAKu Nový Jičín a podobná stavba v Masokombinátu Martinov, směšovací stanice degazovaného plynu na dole Odra v Ostravě (degazovaný plyn je využíván pro výrobu tepla), dodávka a instalace měřících a regulačních systémů do řady plynových kotelen s maximálním výkonem do 2MW a rekonstrukce transformovny vn/nn a rozvodny v Pardubicích apod.Práce se zdroji ionizujícího záření

ZAM - SERVIS s.r.o.má oprávnění Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření. Radionuklidové zdroje v uzavřených kontejnerech jsou obvykle součástí přístrojů pro mezní měření hladin, přístrojů pro měření hustoty nebo popelnatosti, lékařských zařízení nebo požárních hlásičů. Můžeme pracovat s radionuklidy kobaltu, cesia, stroncia a americia. Kontrolujeme zejména neporušenost zářičů (tzv. otěrové zkoušky) a jejich aktivitu, zajišťujeme jejich skladování a likvidaci.


Poraďte se s námi
Přes relativně krátkou dobu existence firmy nejsme v oboru žádnými nováčky. Najdete u nás tým zkušených odborníků, kteří Vám poradí s Vašim problémem při plánování nebo realizaci Vašich záměrů. Rada z nás má mnohaleté zkušenosti, které chceme využít v náš společný prospěch. Nabídneme Vám optimální řešení přesně podle Vašich nároků a možností. Problémy konzultujeme také s našimi partnery z dodavatelských firem. Naši pracovníci v obchodním a servisním oddělení hovoří německy, anglicky a rusky, takže naše mezinárodní spolupráce je stejně pohotová jako spolupráce s našimi tuzemskými partnery.

Zákazníci jsou našimi partnery
Stojíme o spokojené zákazníky a o to, aby se k nám vraceli. Taková spolupráce přináší oběma stranám výhody. Spolupracujeme již od přípravné fáze a postupně upřesňujeme řešení problémů. Můžeme lépe plánovat vytížení našich kapacit a dodávky od subdodavatelů.

Problémy našich zákazníků jsou i našimi problémy
Žijeme v reálném světě a bohužel nemůžeme vyloučit případné závady, poruchy, odcizení nebo poškození dodaných zařízení. Můžeme však zaručit, že vždy budeme hledat řešení vzniklého problému. Spolehněte se, že přijatelné řešení vždy najdeme.

Hledáme další aktivity
Snažíme se neustále rozšiřovat sortiment naší nabídky, především v oblasti měřící a analyzační techniky. Chceme trvale zvyšovat úroveň naší produkce a hledáme také nové výrobky a technologie, které hodláme nabízet na tuzemském trhu. Hledáme zahraniční partnery, kteří by měli zájem o kooperaci v činnostech montáže rozváděčů nebo výrobu elektrických a elektronických zařízení.

Od jednoduchých čidel po špičkové technologie
Nabízíme Vám širokou nabídku produktů v řadě oborů. Opíráme se zejména o naše zkušenosti s řešením určitých typů problémů v oblasti těžby a zpracování uhlí a kamene, hutního, chemického a strojírenského průmyslu. Máme zájem rozšířit naši nabídku o zařízení pro potravinářství, vzduchotechniku, zpracování odpadů. Na všechny výrobky, které sami vyrábíme nebo které prodáváme, zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Kromě toho existuje řada dalších výrobků na které zajišťujeme "pouze" servis. Do servisní činnosti zahrnujeme také práce ze zdroji ionizujícího záření.

Zařížení do prostředí s nebezpečím výbuchu
Produkujeme celou řadu výrobků určených zejména do prostředí hlubinných dolů a chemických provozů. Všechny tyto výrobky jsou certifikované podle ES ATEX, aby byly naprosto bezpečné a aby nemohly způsobit požár nebo výbuch. Dalším samozřejmým požadavkem je co nejvyšší robustnost, spolehlivost a minimální, nebo ještě lépe žádná údržba.

Ukázka skříně do EX


V nabídce máme jednoduchá zařízení i velmi složité systémy od snímačů a převodníků signálů, přes svorkovnicové, reléové a stykačové skříně a elektropneumatické ventily až po komunikační a signalizační systémy včetně záchranářských pojítek a telefonních ústředen.

ZAM-SERVIS s.r.o.  =   technika a řešení pro Vás