AKTUALITY

Převzetí montáže a kontroly

Pro kvalitní užívání spínačů nouzového zastavení je nutné, aby celá sestava lankového spínače byla správně sestrojena. Nevhodným sestrojením spínače a jeho příslušenství může dojít k jeho nefunkčnosti a ohrozit osoby vyžadující jeho použití.

Aby byla dosažena správná funkce lankového spínače, musí být celá sestava řádně převzata od montážních pracovníků ihned po první instalaci (nejlépe za jejich přítomnosti). Převzetí se týká také i při jakýchkoliv opravách dopravníků nebo strojů v jejich blízkosti.

Jste li uživatelé zařízení - provozovatelé, tak převzetím zařízení přebíráte zodpovědnost za jeho bezpečnostní funkce.

Následný postup vám umožní provést tyto kontroly pro převzetí nově nainstalovaných spínačů nebo si je můžete objednat formou služby u naší firmy.

  1. Zařízení převezměte vždy s platnou montážní dokumentací skutečného stavu.
  2. Podle platné montážní dokumentace zkontrolujte úplnost a celistvost lankových spínačů nouzového zastavení. Pro tuto kontrolu použijte uživatelskou příručku ke spínači a návod na sestavení originálního příslušenství. Doporučujeme si pořídit fotodokumentaci instalace.
  3. Buďte přítomni při provádění funkčních a měřitelných zkoušek a kontrolujte údaje zapisované do protokolu.
  4. Sami si proveďte funkční zkoušky lankových spínačů nouzového zastavení včetně simulací poruch.
  5. Převezměte originál technické zprávy mechanického odzkoušení lankových spínačů.
  6. Poctivě zkontrolujte a ověřte na práci obsluhy změnu v textu instrukcí MPP - místního provozního předpisu. Praktickou zkouškou obsluhy ověříte správné pochopení psaného textu v MPP. Až po té nechte proběhnout ústní  dodavatelské proškolení obsluhy.
  7. Po ověření MPP převezměte.
  8. Zápisem o odevzdání a převzetí díla se stáváte zodpovědni za provoz zařízení.

 Obsah zápisu části návodu pro použití v místním provozním předpisu je popsána v kapitole dokumentace systému řízení a kontroly, která zpravidla vzniká před započetím prací.

Dokumentace systému řízení a kontroly

Pro provádění vašich pravidelných kontrol a zkoušek si můžete stáhnout formulář pro zápis výsledků. Formulář se nachází v kapitole ověření parametrů.