AKTUALITY

Typy spínačů DuK

Pro rychlou orientaci v typovém označení spínačů jsou na obrázku zobrazeny základní sestavy spínačů DuK.

Spínače jsou vyráběny ve třech základních provedeních. První řada s označením LHP je polyester vyztužený skelnou tkaninou, modifikovaný pro Ex prostředí polyester vyztužený skelnou tkaninou antistatický se sníženým elektrickým nábojem (ozn. -Ex) a poslední je šedá litina.

Naše firma přidala ještě jeden typ do této skupiny pod označením NS-01, který je v provedení pevný závěr (ocel s povrchovou úpravou komaxit).

Typy spínačů DuK

 

 Základní provedení spínačů DuK

Značení

Popis

Orientační vzhled

-EX

Spínač určený pro zónu 22 nebezpečí výbuchu prachu

Lankový spínač oboustranný do zóny 22

-VA

Nerezové provedení. Spínač určený pro chemicky agresivní prostředí například výroba hnojiv.

Lankový spínač oboustranný nerezové provedení

-S

Lankový spínač v provedení třídy II ochranného krytování.
 Typ existuje pouze pro lankové spínače.

Jednostranný lankový spínač - pravý

Sestavení pák spínačů DuK

V rámci zkvalitnění funkčnosti stroje a zvýšení bezpečnosti obsluhy při aplikaci spínačů DuK, jsme připravili variace umístění pák ke spínači. Tyto varianty jsou označeny příponou na konci typového značení. Protože se jedná o novou možnost instalací, tak doporučujeme prokonzultovat s našimi techniky vyrobitelnost a vhodnost zamýšlené varianty.

U instalací je potřeba vzít v úvahu vzdálenost od konstrukcí, přístup obsluhy, přístup servisního pracovníka, uvažované zablokování napadaným materiálem apod.

Typickým příkladem je použití koncového spínače nouzového zastavení tzv. havarijního, kdy resetovací páka by měla být z druhé strany spínače oproti páce s rolkou. Obsluha může bezpečně spínač odaretovat se sníženým rizikem pohybu nájezdové lišty na/z rolky páky.

Řazení kontaktních prvků ve spínači DuK

Pro montáž a projekci obecně považujeme spínací kontaktní prvek nejblíže páce za prvek A, a následně prvek B. Kontakty potom označujeme jako 1A, 2B a podobně. Spínací kontaktní prvky fyzicky nejsou takto označeny.

Nad dva kontaktní prvky u některých typů spínačů nelze toto provedení vyrobit. Omezení je způsobeno technickými možnostmi vybraného typu v souvislosti s legislativními předpisy. Pro zjištění většího počtu kontaktních prvků doporučujeme stav možnosti výroby před aplikací ověřit.

Obecně pro spínače v provedení economy ozn "E" je možné od roku 2019 instalovat pouze dva kontaktní prvky.

Pro spínače se synchronizačním modulem je možno instalovat až čtyři kontaktní prvky.

Omezení:

Jednostranné lankové spínače s oboustrannou aretací ozn. LHPEz... se vyrábějí pouze v provedení se dvěmi kontaktními prvky a v provedení economy "E".

 

Řazení kontaktů DuK


Nejčastěji používané řazení

Značení  Popis kontaktů
... 18/1 dva rozpínací kontakty s nuceným vedení v jednom kontaktním prvku, NC/NC.
Nejčastěji používané řazení pro zapojení bezpečnosního obvodu. Pro zapojení obvodu nouzového zastavení nejvyšího stupně není zpravidla potřeba dalších kontaktů.
... 10/2 dva krát jeden rozpínací a jeden spínací kontakt s nuceným vedení v jednom kontaktním prvku, NC/NO a NC/NO.
Starší typ řazení, který využívá dva rozpínací kontakty, každý v jednom kontaktním modulu. Používal se dříve než byl k dispozici kontaktní modul se dvěma rozpínacími kontakty.
... 18/1+10/1 dva rozpínací kontakty s nuceným vedení v jednom kontaktním prvku a jeden rozpínací a jeden spínací kontakt s nuceným vedení v dalším kontaktním prvku, NC/NC a NC/NO.
Řazení se používá pro pro obvody nouzového zastavení (18/1) a diagnostiky nebo signalizace místa sepnutí spínače (10/1).

 

Vysvětlení značení spínačů DuK

Typy spínačů DuK řady LH.... Symboly v typovém kódu vytvářejí sestavu spínače - lankového spínače, spínače vybočení, koncového spínače. Detailní popis je k dispozici v dalších částech stránek.

Po sestavení spínače doporučujeme typ před uvedením do projektu prokonzultovat s našimi pracovníky nebo výrobcem. Kombinace sestavy jsou na sebe vzájemně závislé a nelze je tedy vždy sestavit podle níže uvedených hodnot v tabulce.

Příklad typ LHPEw-18/1+10/1-BCZ-S je rozklíčován níže. Symboly se píšou vedle sebe bez mezer.

 

Tabulka vysvětlení pozic kódů v typovém značení

LH 

Spínač

P

skříň spínače - polyester vyztužený skelnou tkaninou

E

ekonomy verze bez synchronizace akčních spínačů s kontakty. Nast. stupně 15° / 8° (+-2,5°)

 

bez označení, pevně stanovené úhly spínání

w

aretace aktivace spínače (oboustranné lankové)

-

Povinný znak

18

kontakty 2NC, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

/

Povinný znak

1

jeden akční spínač s kontakty

+

pouze v případě odlišných typů akčních spínačů s kontakty

10

kontakty 1NC a 1NO, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

/

Povinný znak

1

jeden akční spínač s kontakty

-

Povinný znak

B

páka pro lankový spínač

 

bez další specifikace

 

bez označení, jeden spínací úhel nebo verze F

CZ

země určení - jazyk návodu Česká republika

 

bez označení, standardní kontaktní zapojení obvodů

-S

třída II ochrany krytem pouze pro lankové spínače LHP…

 

bez označení, prostředí bez nebezpečí výbuchu

 

bez označení, páka a páčka reset na levé straně při pohledu na vývodky

 

Tabulka symbolů

LH

P skříň spínače - polyester vyztužený skelnou tkaninou

M skříň spínače - šedá litina

   

   bez označení, se synchronizací akčních spínačů s kontakty. Nast. stupně 25° / 15° (+-2,5°)

E ekonomy verze bez synchronizace akčních spínačů s kontakty. Nast. stupně 15° / 8° (+-2,5°)

     

   bez označení, pevně stanovené úhly spínání

F nastavitelné úhly aktivace akčního spínače

       

   bez označení, bez aretace aktivace

w aretace aktivace spínače (oboustranné lankové)

aretace aktivace pro jednostranné lankové spínače

 

         

-10  kontakty 1NC a 1NO, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

-13  kontakty 1NC a 1NO, pozlacené (AuAg26Ni3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

-16  kontakty 1NC a 1NO, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Za  (60947-5-1 ed.3)

-18  kontakty 2NC, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

-19  kontakty 2NC, pozlacené (AuAg26Ni3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

           

/1 jeden akční spínač s kontakty

/2 dva akční spínače s kontakty

/3 tři akční spínače s kontakty

/4 čtyři akční spínače s kontakty

             

    shodné typy akčních spínačů s kontakty

+ pouze v případě odlišných typů akčních spínačů s kontakty

               

10  kontakty 1NC a 1NO, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

13  kontakty 1NC a 1NO, pozlacené (AuAg26Ni3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

16  kontakty 1NC a 1NO, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Za  (60947-5-1 ed.3)

18  kontakty 2NC, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

19  kontakty 2NC, pozlacené (AuAg26Ni3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

                 

/1 jeden akční spínač s kontakty

/2 dva akční spínače s kontakty

/3 tři akční spínače s kontakty

/4 čtyři akční spínače s kontakty

                   

-B     páka pro lankový spínač

-KB  propojovací svorkovnice, páka pro lankový spínač

-R    páka pro koncový spínač

-KR  propojovací svorkovnice, páka pro koncový spínač

-L    páka pro spínač vybočení, bez ozn. s válečkem (bez ozn. 40mm)

-KL  propojovací svorkovnice, páka pro spínač vybočení, bez ozn. s válečkem (bez ozn. 40mm)

                     

    bez další specifikace

SR označení pro jednostranný lankový spínač s vedením lanka na pravou stranu při pohledu na spínač

SL označení pro jednostranný lankový spínač s vedením lanka na levou stranu při pohledu na spínač

2   označení koncového spínače s rozlišením směru natočení páky doleva nebo doprava

50 váleček páky L s průměrem 50mm

80 váleček páky L s průměrem 80mm

                       

   bez označení, jeden spínací úhel nebo verze F

V dva pevné spínací úhly pro spínač vybočení

                         

      bez označení, návod v anglickém jazyce

CZ  země určení - jazyk návodu Česká republika

SK  země určení - jazyk návodu Slovensko

PL  země určení - jazyk návodu Polsko

RU země určení - jazyk návodu Rusko

                           

              bez označení, standardní kontaktní zapojení obvodů

-BUS10  safety komunikace po jednom twist páru, jedna poloha

-BUS20  safety komunikace po jednom twist páru, dvě polohy

                             

       bez označení, třída I ochrany krytem

-S    třída II ochrany krytem pouze pro lankové spínače LHP…

-R    havarijní koncový spínač - červená páka

-HR  havarijní koncový spínač - RAL3000 červený a červená páka

                               

       bez označení, prostředí bez nebezpečí výbuchu

-EX  prostředí s nebezpečím výbuchu prachu zóna 22

                                 

        bez označení, páka a páčka reset na levé straně při pohledu na vývodky

-P    páka na levé straně, páčka reset na pravé straně při pohledu na vývodky

-PP  páka na levé straně, páčka reset na pravé straně při pohledu na vývodky

-PZ  páka na levé straně, páčka reset na pravé straně při pohledu na vývodky

 LH

P

E

F

w

-18

/1

+

10

/1

-B

SR

V

CZ

-BUS10

-S

-EX

-PP

 Vysvětlení jednotlivých znaků je v posledním sloupečku a pro pozici lze zvolit pouze jeden znak.

LH

                                   

 

Kontaktní prvky spínačů DuK

Ve spínačích jsou použity mikrospínače vyšší cenové kategorie, které svými mechanickými a elektrickými vlastnostmi jsou optimalizovány pro bezpečnostní obvody v těžkých podmínkách (nárazy, otřesy, apod.). Použitím levnějších mikrospínačů dochází k falešnému rozpojení kontaktů a tím i ke zbytečnému zastavení linky.

Kontakty jsou konstruovány tak, aby při jejich sepnutí a rozepnutí vždy proběhlo k efektu samočištění. Pomocí můstkového kontaktu je zaručeno rozepnutí obvodu.

Výhoda tohoto typu kontaktu je v možnosti přenášet malé proudy bezpečnostních obvodů a se zaručením, že při pohybu dojde k jejich galvanickému sepnutí. Kvalitní kontakty jsou klíčovou součástkou spínačů nouzového zastavení.

Pro zapojení v bezpečnostních obvodech se používají různé kontaktní moduly-prvky podle typu elektrického obvodu. Nejčastěji používané kontaktní prvky označené 18 se dvěma rozpínacími kontakty slouží pro zapojení do bezpečnostního obvodu s požadovanou úrovní „d – e“ (kat. 4.). Dalšími používanými kontaktní prvky označené 10 mají jeden rozpínací a jeden spínací kontakt, které se využívají pro signalizaci místa sepnutí.

Kontakty se liší svým vnitřním materiálovým provedením a použitím. Pro uvedené typy spínačů je možné použít spínací kontaktní prvky pro různé elektrické zapojení.

Kontaktní prvek - mikrospínač a jeho složení

Značení kontaktního prvku Zapojení kontaktů Provedení Použití
18 2NC
nucené vedení kontaktů
tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)
kontakt 18
tvrdé stříbro (AgCu3) Běžný typ pro použití v ovládacích obvodech, smyčkách bezpečnostních modulů, řídících systémech.

Kontaktní ústrojí s dvojím přerušením.
19

2NC
nucené vedení kontaktů
tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)
kontakt 19

pozlacené (AuAg26Ni3) Kontakty s malým přechodovým odporem pro použití přímého připojení k řídícím systémům s malým spínacím vstupním proudem.


Kontaktní ústrojí s dvojím přerušením.
10 1NC a 1NO
nucené vedení kontaktů
tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)
kontakt 10
tvrdé stříbro (AgCu3) Běžný typ pro použití v ovládacích obvodech, smyčkách bezpečnostních modulů, řídících systémech.


Kontaktní ústrojí s dvojím přerušením.
13

1NC a 1NO
nucené vedení kontaktů
tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)
kontakt 13

pozlacené (AuAg26Ni3) Kontakty s malým přechodovým odporem pro použití přímého připojení k řídícím systémům s malým spínacím vstupním proudem.


Kontaktní ústrojí s dvojím přerušením.
16 1NC a 1NO
přepínací kontaktní ústrojí s dvojitým přerušením se čtyřmi svorkami.
Kontakty mají stejnou polaritu!
Tvar Za  (60947-5-1 ed.3)
tvrdé stříbro (AgCu3)

Běžný typ pro použití v ovládacích obvodech, řídících systémech.


Kontaktní ústrojí s jedním přerušením.

 

Vybrané technické parametry kontaktů typu 10 a 18

 

Stanovený tepelný proud Ith 10 A
Jmenovitá izolační napětí Ui 400 V
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulsní výdržné napětí 4 kV
Kategorie přepětí III
Materiál kontaktů tvrdé stříbro (AgCu3)
Vzdálenost kontaktů, typická 2 x 0,85 mm
Síla kontaktů, typická 0,4 N
Odpor kontaktů, typický 10 mΩ
Kategorie použití AC 15 230 VAC/1.0A
DC 13 110 VDC/0,5 A
Síla nuceného rozepnutí 20 N
Spínací rychlost 1 m/s max.; 0,5 mm/s min.
Odolnost proti vibracím (EN 60068-2-6) 10 g
Odolnost proti nárazům (EN 60068-2-27) 30 g
Ochrana proti zkratu 6 A gG (IEC 60269-2)
Max. frekvence spínání 465 cyklů/minuta
Mechanická odolnost 10 milionů cyklů, min.

 Ostatní parametry ke kontaktům naleznete na stránkách výrobce firmy Schaltbau GmbH s typovým označením serie S826

.