AKTUALITY

Projektové a konstruktérské činnosti

 

Provádíme projektové a konstruktérské dokumentace


elektro projekty pro organizace dozorované ČBÚ
s oprávněním také pro hlubinné doly


kompletní konstruktérské práce včetně strojních součástí
pro elektrické a elektronické výrobky
včetně zkoušek a certifikace ATEX

 

speciální dokumentace

montážní dokumentace lankových spínačů nouzového zastavení

dokumentace systému řízení a kontroly pásových dopravníků

studie

projekt

 

Výstupní elektronické formáty:

  • Autocad
  • databáze EPLAN
  • grafický Corel

 

 

Dokumentace k automatizaci pásové dopravy

Před prováděním změn v technologii například oprava ovládacích a silových obvodů strojů, přidání nebo ubrání částí technologie nebo vytvoření zcela nové technologie, doporučujeme níže popsaný postup.

Postup před realizací:

1) Studie

Provedení studie, jejimž účelem je zjištění navrhnutí různých řešení rekonstrukce a výběr nejvhodnější aplikace.

Katalogový list

Stáhnout

2) Montážní dokumentace

Základním a nejdůležitějším prvkem před vytvořením projektové dokumentace. V montážní dokumentaci jsou rozmístěny všechny bezpečnostní a technologické prvky včetně detailů strojních úprav.

Katalogový list

Stáhnout

3) Dokumentace systému řízení a kontroly

Nedílnou součástí montážní dokumentace obsahující detailní popis všech ovládacích míst, pracovních postupů na úrovni provozní dokumentace.

Katalogový list

Stáhnout

4) Zadávací dokumentace

Souborem požadavků pro provedení rekonstrukce nebo nového zařízení. Převážně slouží pro výběr zhotovitele u výběrových řízení a k ohodnocení celkových nákladů - investic. Dokumentace zpravidla obsahuje výše uvedené dokumentace. Určuje hranice dodávek a rekonstrukcí, doplňuje další požadavky například popis dalších požadovaných zařízení, upřesnění typů a uložení kabelů, požadavky na značení, požadavky na nátěry a izolace, obecné bezpečnostní požadavky, náčrtky, atd. Součástí zadávací dokumentace jsou tabulky se seznamy a rozpočty.

 

5) Výrobní dokumentace

Při vytváření montážní dokumentace, dokumentace systému řízení a kontroly zpravidla vzniká požadavek na vytvoření nových výrobků, mezi které patří také rozváděče. Výrobní dokumentaci rozváděčů zpravidla zpracovává jejich výrobce. Ta se následně může doložit k celkové projektové dokumentaci.

 

6) Projektová dokumentace

Na základě výše popsaných dokumentací může vzniknout kompletní projektová dokumentace. Je nutné si uvědomit o jaký typ projektové dokumentace jde - zda k výrobku - stroji nebo ke stavbě, ve které jsou umístěny výrobky.

Katalogový list

StáhnoutNásleduje realizace tj. výroba všech prvků včetně dílčích komponentů a rozváděčů, montáž na určená místa, zapojení, odzkoušení a uvedení do provozu.

Při dodržení výše uvedeného postupu je známá skutečná cena investice před realizací a po ukončení realizace má dílo velmi vysokou kvalitu. Nevzniknou zbytečné prostoje při realizaci, nejsou spory s provozovatelem. Díky postupu bude vybráno nejvhodnější řešení. Prostřednictvím poradců a komise budou vhodně a přesně rozmístěny všechny potřebné bezpečnostní a a technologické prvky. Bude připraveno detailní zadání, které je ověřené a schválené stávající (budoucí) obsluhou technologie. Na základě podkladů a zadání bude vytvořena kompletní dokumentace včetně příslušných uživatelských příruček.


Výsledek

Shoda s přáním a potřebou provozovatele, investora a obsluhy. Realizační tým přesně věděl, jak má dílo provést.