AKTUALITY

RHP-5 polohový snímač závalu

Zcela nový výrobek pro snímání závalu v přesypu.

Použití pro prostředí bez nebezpečí výbuchu, s nebezpečím výbuchu prachu a také pro důlní prostory.

 

Základní rozdělení:

Deskový snímač přesypu tzv. klapa je vhodný pro pevně stojící dopravníky resp. přesypy. Vyrábí se ve třech základních provedeních podle velikosti napájecího napětí.

Tyčový snímač přesypu je vhodný pro pevně stojící dopravníky resp. přesypy. Lze jej využít i pro otevřené přesypy např. sypání do zásobníku.

 

Nový typ snímače přesypu se vyznačuje variabilitou sestavy a použití v různých prostředích.

 

Typové značení oproti původním snímačům RHP-5 se rozšířilo o další znaky.

Bližší informace k novému typu naleznete v nové uživatelské příručce.

Uživatelská příručka

 

Skříň s oddělovacím spínacím zesilovačem NAP-01-24-01

pro oddělení snímačů s NAMUR výstupem

z výbušného prostoru do normálního prostoru

 NAP-01-24-01

 

Výhody použití:

odpadá nutnost odděleného vedení kabeláže

použitelné do stávajícího zapojení v rozváděči

použitelné pro jakékoliv NAMUR snímače

krátký úsek jb obvodu mezi snímačem a NAP-01-24-01

 

 

 

 

Skříň NAP-01-24-01 s oddělovacím spínacím zesilovačem slouží jako oddělovací prvek pro připojení snímače s výstupem NAMUR z prostředí s nebezpečím výbuchu.

Z pohledu ochrany proti výbuchu a jiskrové bezpečnosti se jedná o návazné zařízení a musí být umístěno mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Skříň NAP-01-24-01 s oddělovacím spínacím zesilovačem je tvořena samonosnou plastovou skříní se šroubovacím čelním víkem. Uvnitř jsou na montážní liště DIN uchyceny přívodní
svorkovnice X1, oddělovací spínací zesilovač U1 (jednokanálový) a svorkovnice X2 pro kabel od snímače s výstupem NAMUR. Pro průchod a uchycení přívodního kabelu a kabelu od snímače s výstupem NAMUR jsou ve spodní části plastové skříně instalovány dvě průchodky.
Přívodním kabelem je do skříně NAP-01-24-01 vedeno napájecí napětí 24VDC pro oddělovací spínací zesilovač U1, výstupní signál „Porucha“, který indikuje závadu (přerušený obvod nebo zkrat) v obvodu snímače s výstupem NAMUR a výstupní signál „Výstup 1“, který odpovídá stavu snímače s výstupem NAMUR (sepnuto/rozepnuto).

Signály „Porucha“ a „Výstup 1“ jsou odebírány z výstupních relé oddělovacího spínacího zesilovače U1.