AKTUALITY

Snímač SHKP-R

Snímač rovný. Pro rovné pásy.

 Náčrt sestavy snímače a jeho umístění na pásovém dopravníku