AKTUALITY

Detektory kovů

Detektor kovů je zařízení, které slouží k detekci kovových předmětů v materiálu

např. na pásovém dopravníku, na potrubí, atd.

Nabízíme 2 typy detektorů kovů, HKP-7A a W600e.

 

SHKP-D na pásu

 

Výhody detektorů kovů v naší nabídce:

 

Ochrana dalších zařízení před poškozením kovovými částmi

Jednoduché ovládání

Možnost připojení k zařízení odstraňující kovový předmět

 

 Příklad funkce detektoru:

  1. Detektor je v provozu, po detekci nežádoucího kovového předmětu vydá detektor povel k zastavení pásového dopravníku
  2. Po zastavení dopravníku obsluha příjde k místu s přítomným nežádoucím předmětem v předpokládaném místě výskytu kovového předmětu a odstraní jej
  3. Po odstranění nežádoucího předmětu obsluha obnoví provoz detektoru kovů a dá povel ke spuštění pásového dopravníku

 

Složení kovových předmětu, které se nejčastěji vyskytují v kontrolovaném materiálu. Některé předměty nemusí mít elektromagnetické vlastnosti takže je separátor kovů neodstraní:

  • Železo a slitiny železa
  • Manganová slitina používaná u vrtných souprav
  • Hliník a slitiny hliníku
  • Měď
  • Mosaz

 

Detektor kovů HKP-7A

HKP-7A Detektor kovů pro detekci všech druhů kovů. Lze nainstalovat různými způsoby.

Popis

Přejít

Katalogový list není k dispozici

 

Návod k použití

Stáhnout

 

Detektor kovů WAGNER

W600e Mikroprocesorem řízený detektor kovů. Instalace na pásový dopravník i velkých rozměrů. Citlivost je závislá na velikosti vnitřního otvoru.

Popis

Přejít

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout 1

Stáhnout 2

 

Princip a pravidla detekce kovů u HKP-7A

Snímač detektoru kovů vytváří prostřednictvím svých indukčních cívek elektromagnetické pole v prostoru do vzdálenosti nastavené jeho výkonem. Toto pole je detekováno indukčním snímačem  konstruovaným tak, že vytvářené elektromagnetické pole ve snímači nevyvolává reakci. Vyvolání reakce ve snímači se provede narušením tohoto elektromagnetického pole předmětem, který toto pole ovlivňuje - nejlépe kovem.

V dnešní době různých slitin kovů a materiálů obsahujících kovové prvky - plasty, obaly, látky apod., které z představy o kovu jako předmětu a z logické úvahy (neobsahující žádný jeho prvek), mohou být mylné. Typickým příkladem je papírová krabička od cigaret, která v podstatě je jakousi hliníkovou plechovkou s plochou o velikosti krabičky. Nebo tzv. stříbrná barva, kde tuto odrazovou stříbrnou lesklost opět vytváří kovový prvek např. obal od brambůrků. Některé typy plastů zejména s antistatickými vlastnostmi mohou obsahovat kovové vodivé prvky pro svedení elektrostatického náboje do země např. nádrže na palivo. Kovové prvky jsou obsaženy také v horninách zpravidla různým procentuálním zastoupením.

Působení těchto materiálů ovlivní vytvářené elektromagnetické pole detektoru kovů a snímač tyto předměty detekuje.

Detekce kovového předmětu ve snímači probíhá narušením rovnovážného stavu mezi vytvořeným elektromagnetickým polem a jeho snímáním. Existuje pomyslná úměra mezi tzv. počtem protnutých siločár a velikosti - resp. plochy a tvaru kovového předmětu nebo předmětu obsahující kovové prvky. Tyto protnuté či ovlivněné siločáry vyvolají reakci ve snímači a vyhodnocovací jednotka podle svého nastavení vyhodnotí přítomnost kovu.

Detekční plocha snímače detektoru kovů HKP-7A se vyrábí v rozměrech na zakázku od délky 300mm do 2500mm (delší se nezkoušely) a šíře 300mm. Nad, pod a v okolí této plochy je vytvářeno detekční elektromagnetické pole jehož siločáry se mění podle přítomnosti a velikosti stávajících statických (nemění svou polohu) kovových konstrukcí a předmětů. Naši pracovníci při instalaci nastavují snímač tak, aby ovlivněné elektromagnetické pole stávajícími konstrukcemi vyrovnaly s detekčním indukčním snímačem - tzv. vynulování.

Po vynulování detektor reaguje na změnu elektromagnetického pole v prostoru nad plochou snímače. Jakmile kovový předmět naruší rovnovážný stav, tak okamžitě proběhne vyhodnocení a detektor indikuje přítomnost kovů.

Detekci ovlivní i více kovových předmětů najednou v elektromagnetickém poli. Tyto kovové předměty mohou být menší oproti nastavené citlivosti, ale díky jejich množství v detekčním poli je toto pole narušené natolik, že je vyhodnoceno jako přítomnost kovového předmětu. Například detektor je nastaven na velikost matky M40, ale v materiálu se objeví několik matek M8 v jednom místě nebo různě na ploše detekční části. Detektor odstaví dopravník a obsluha logicky hledá matku M40, kterou nenalezne a zároveň ignoruje nalezení matky M8, o které ví, že ji detektor nezachytí.

Podobně může detekci ovlivnit také materiál obsahující příměsi kovů zpravidla železa a hliníku (kamenivo, sklářský písek, kaolín atd.) a to procentuálním nárůstem odtěženého ložiska horniny. V tomto případě může zaškolená obsluha provést korekci citlivosti, kterou vyřeší vzniklou situaci.

U snímače typu SHKP-L a SHKP-R s jednostranným snímačem citlivost ovlivňuje také vzdálenost od plochy snímače. V tomto případě je elektromagnetické pole u plochy snímače nejsilnější a se vzdálenosti od něj klesá. Pro detekci tedy platí, že u plochy snímače malý kovový předmět více naruší elektromagnetické pole než ve vzdálenější části. Proto ve vzdálenější části musí být kovový předmět větší, aby narušil ve stejné úrovni toto pole.

Při nastavení detektoru na indikaci kovového předmětu o určitých rozměrech je nutné také stanovit v jaké vzdálenosti od snímače tento předmět obvykle bude. Bude li převážně ležet na páse, tak se nastaví citlivost s předmětem na páse. Bude li ležet v definované vzdálenosti od snímače, tak je nutné předpokládat, že detektor bude indikovat i menší předměty umístěné blíže ke snímači v prostoru definované vzdálenosti.

U snímače SHKP-D je toto pole v prostoru snímače rovnoměrné a výše uvedená pravidla neplatí. Detektor indikuje nastavenou velikost kovového předmětu v celém prostoru. Avšak pravidlo o aktivaci detektoru s více menšími kovovými předměty v detekčním prostoru platí. Snímač SHKP-D pro detekci rozměrných kovových předmětů v materiálu obsahující části drobných kovových předmětů není vhodný. Indikace by byla velmi častá a k podmínce detekce falešná.

Rámový snímač je vhodný pro indikaci kovových předmětů v nekovovém materiálu.

Oba dva typy snímačů nejsou závislé na změně rychlosti průchodu materiálu a kovového předmětu.

Tabulka citlivosti detektorů

Rozměr matky v mm

 

Převodní tabulka velikosti předmětu s maticí a citlivost detektorů

Matice

metrický závit

S

Rozměr kovové plochy v mm proměnná

 

HKP-7A

s SHKP-R, L, V

(max. šířka x max. výška mm)

 

HKP-7A

s SHKP-D, T

(šířka x výška mm)

 

W600

 

(šířka x výška mm)

M4 7 1000 x 30mm do otvoru 1000 x 200 do otvoru 1000 x 200
M5 8 1000 x 30mm do otvoru 1200 x 200 do otvoru 1200 x 200
M6 10 2200 x 50mm do otvoru 1600 x 200 do otvoru 1600 x 200
M8 13 2200 x 30mm do otvoru 1600 x 230 do otvoru 1600 x 230
M10 16 2200 x 80mm do otvoru 1600 x 260 do otvoru 1600 x 260
M12 18 2200 x 80mm do otvoru 1600 x 280 do otvoru 1600 x 280
M16 24 2200 x 100mm do otvoru 1600 x 340 do otvoru 1600 x 340
M20 30 2200 x 100mm do otvoru 1600 x 450 do otvoru 1600 x 450
M24 36 2200 x 110mm do otvoru 1600 x 475 do otvoru 1600 x 475
M30 46 2200 x 120mm do otvoru 1600 x 500 do otvoru 1600 x 500
M36 55 2200 x 150mm do otvoru 1600 x 615 do otvoru 1600 x 615
M42 65 2200 x 165mm do otvoru 1600 x 650 do otvoru 1600 x 650
M48 75 2200 x 175mm do otvoru 1600 x 680 do otvoru 1600 x 680
M56 85 2200 x 185mm do otvoru 1600 x 725 do otvoru 1600 x 725
M64 95 2200 x 195mm do otvoru 1600 x 775 do otvoru 1600 x 775