AKTUALITY

Příslušenství k lankovému spínači DuK

Základním příslušenstvím k lankovým spínačům DuK je lanko a napínací pružiny. Doporučujeme použít lanko RL5 a pružiny SPF-W a SPF-Z (dle typu spínače) z našeho příslušenství. V případě použití nevhodného lanka a nebo nevhodných pružin výrobce neručí za správnou funkci spínače.

Pro snadnější montáž a lepší kvalitu montáže se používá další příslušenství: očko na lanko, lankové svorky, napínací šrouby a vodící oka pro vedení lanka.

Použití neoriginálních dílů příslušenství ke spínači bude vyžadovat provedení zkoušek dle normových předpisů sestavy lanového spínače jako celku a jeho autorizaci, tak jak je to i u jiných výrobců. Neoriginální příslušenství může způsobit a způsobuje nedodržení normových parametrů popřípadě nebezpečnost a nefunkčnost spínače. Zkoušky a certifikace spínače byla provedena s originálním příslušenstvím.

Typy příslušenství a minimální počty pro jeden lankový oboustranný spínač

Obj. značení

Popis

Počet
 kusů

SPF-W

napínací pružina

2

SPS6

napínací šroub s kontramatkami 1xM6 pravý závit a 1xM6 levý závit

2

SKL5

svorka lanka

8

SKA5

očnice pro ohyb lanka

4

vývodka M25 x 1,5

vývodka M25 x 1,5 s gum. těsněním

2

sada upevňovacích šroubů M10

sada upevňovacích šroubů M10 pozink

1

     

RL5B

lanko průměru 5 mm – počet metrů

=L*

SH3

vodící oko

=L/3*

VLS-1-ZN

Vlajka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ symbol 5638

=SH3*

 *Pravidlem pro stanovení délky a počtu je krajní vzdálenost bodů úvazku lanka s přičtením 1,5 – 2 metrů na každý konec lanka (ohyb, rezerva a roztažnost). Lze tedy vypočítat: U oboustranného spínače pro úsek 100metrů bude potřeba 108 metrů lanka (100m+4x2m). Vodící oka se stanoví podle skutečné potřeby z dokumentace nebo dělením délky lanka třemi metry. Počet zvýrazňujících vlaječek je shodný s počtem vodících ok.

 

Typy příslušenství a minimální počty pro jeden lankový jednostranný spínač

Obj. značení

Popis

Počet
kusů

SPF-Z

napínací pružina

1

SPS6

napínací šroub s kontramatkami 1xM6 pravý závit a 1xM6 levlevý závit

1

SKL5

svorka lanka

4

SKA5

očnice pro ohyb lanka

2

vývodka M25 x 1,5

vývodka M25 x 1,5 s gum. těsněním

2

sada upevňovacích šroubů M10

sada upevňovacích šroubů M10 pozink

1

     

RL5B

lanko průměru 5 mm – počet metrů

=L*

SH3

vodící oko

=L/3*

VLS-1-ZN

Vlajka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ symbol 5638

=SH3*

*Pravidlem pro stanovení délky a počtu je krajní vzdálenost bodů úvazku lanka s přičtením 1,5 – 2 metrů na každý konec lanka (ohyb, rezerva a roztažnost). Lze tedy vypočítat: U jednostranného spínače pro úsek 50metrů bude potřeba 54 metrů lanka (50m+2x2m). Vodící oka se stanoví podle skutečné potřeby z dokumentace nebo dělením délky lanka třemi metry. Počet zvýrazňujících vlaječek je shodný s počtem vodících ok.

 

 

Základní funkční příslušenství k lankovým spínačům

Značení Popis a použití

RL5

 

Lanko

Lanko splňuje legislativní požadavky tzn. má speciální pryžový povrch v červené barvě. Pryžový povrch je UV stabilní a nemění své barevné vlastnosti ani po deseti letech ve venkovním prostředí viz foto. Lanko je složeno s 19 ocelových stočených proutků o celkovém průměru 2mm. U nerezového provedení -VA je 24 stočených nerezových proutků o celkovém průměru 2mm. Plastová izolační vrstva je silná 3mm. Tento poměr zaručuje měkkost a pružnost lanka, která je nutná pro bezpečnou manipulaci a snižuje nároky na sílu vyvinutou při zatažení. Při náhodném pádu materiálu nebo doteku nástrojem díky tloušťce plastu zpravidla nedojde k obnažení ocelového lanka.

U obyčejných ocelových lanek pro kotvení předmětů je poměr síly lanka a izolace opačný. Např. 5mm lanko má na sobě 1mm silnou vrstvu plastové izolace. Tato izolace se zpravidla po určité době prodře a vytvoří na povrchu nerovnoměrnosti, které způsobí potřebu vyvinout větší sílu na zatažení. V ČSN EN 620+A1 a dalších předpisů nesmí být takto poškozené lanko použito.

 Lanko je určené pro spínače typu LHP... a LHM... .

Obj. značení Popis a použití

RL5B

Lanko 5mm červené - dodání v metrech
příklad objednávky: RL5B délka 108m

RL5F

Lanko 5mm červené na cívce 500m - dodání v kusech cívek
příklad objednávky: RL5F 2kusy
(v objednávce je tedy 2 x 500m = 1000m lanka)
RL5F cívka 500m

RL5B-VA

Lanko 5mm červené nerezové - dodání v metrech
příklad objednávky: RL5B-VA délka 108m

RL5F-VA

Lanko 5mm červené nerezové na cívce 500m  - dodání v kusech cívek
příklad objednávky: RL5F-VA 2kusy
(v objednávce je tedy 2 x 500m = 1000m lanka)RL5F cívka 500m

 

Pravidlem pro stanovení délky a počtu je krajní vzdálenost bodů úvazku lanka s přičtením 1,5 – 2 metrů na každý konec lanka (ohyb, rezerva a roztažnost). Lze tedy vypočítat: U oboustranného spínače pro úsek 100metrů bude potřeba 108 metrů lanka (100m+4x2m). Vodící oka se stanoví podle skutečné potřeby z dokumentace nebo dělením délky lanka třemi metry. Počet zvýrazňujících vlaječek je shodný s počtem vodících ok.

SPF-W

 

Napínací pružina s řetízkem

Je určena pouze pro oboustranný lankový spínač a plní bezpečnostní funkci dle norem ČSN EN ISO 13850. Pro splnění funkce musí být pružiny vždy dvě (na každém konci lanka jedna).

Pružina SPF-W slouží k vyvolání nouzového zastavení při přetržení lanka. Předpnutí musí být takové, aby při úplném odstranění zátěže jednoho lanka druhé lanko pomocí druhé pružiny aktivovalo spínač a zablokovalo jej.

Součástí pružiny je řetízek s pevně stanovenou délkou. Řetízek slouží k vymezení pohybu pružiny a jako ochrana lanka při poškození pružiny. Řetízek nesmí být uchycen za oka pružiny.

Materiál pružiny a řetízku jsou nerezové.

Nastavení pružiny a délka svěšení řetízku je základní funkcí sestavy oboustranného lankového spínače.

SPF-W

SPF-Z

 

Napínací pružina s řetízkem

Je určena pouze pro jednostranný lankový spínač a plní bezpečnostní funkci dle norem ČSN EN ISO 13850. Pro jeden jednostraný spínač je je jedna napínací pružina.

Pružina SPF-Z slouží k vyvolání nouzového zastavení při zatažení lanka ve směru ke spínači. Spínač musí být vybaven aretací pro tuto polohu. Předpnutí pružiny musí být takové, aby páka byla kolmo k základně spínače. Předpnutí pružiny je minimální (cca o 10mm).

Součástí pružiny je řetízek s pevně stanovenou délkou. Řetízek slouží k vymezení pohybu pružiny a jako ochrana lanka při poškození pružiny. Řetízek nesmí být uchycen za oka pružiny.

Materiál pružiny a řetízku jsou nerezové.

Nastavení pružiny a délka svěšení řetízku je základní funkcí jednostranného lankového spínače s aretací roztržení lanka.

 

 SPF-Z

 

SKA5

 

Očnice

slouží pro ohyb lanka v úvazku. Lanko je tvořeno plastovým povrchem o síle 3mm. Očnice zaručuje udržení plastového povrchu v nepoškozeném stavu při ohybu lanka.

Nepoužije-li se, plastový povrh lanka se v místě ohybu prosekne a následně lanko vlivem koroze. Takto poškozené lanko se musí vyměnit.  

Očnice SKA5

SKL5

 

Svorka lanka

slouží pro stažení a upevnění lanka v úvazku. Pro úvazek se použijí vždy dvě svorky SKA5. První svorka se instaluje k očnici a to tak, aby se lanko u očnice nevyvleklo. Druhá svorka se nainstaluje ve vzdálenosti do 150mm od první svorky. Druhá svorka zajišťuje lanko při ztrátě první svorky.

Pokud se předpokládají vibrace dopravníku, které mohou způsobit uvolnění matek, doporučujeme doplnit svorky a napínací šrouby kontramatkami.

Přebývající konec lanka (do 300mm) se spojí pomocí červené spojovací pásky.Svorka SKL5

SPS6

 

Napínací šroub s kontramatkami

slouží pro seřízení předepnutí lanka lankového spínače. Napínací šroub se navleče na ocelový trn na konci páky lankového spínače. Na druhý konec šroubu se upevní lanko.

Po nastavení šroubu na střední polohu (prvotní seřízení) musí být šroub zajištěn kontramatkou M6 s levým závitem a M6 s pravým závitem.M6L

Nepoužijí se kontramatky, tak vlivem otřesů a otáčení lanka ve své ose se šroub může uvolnit popřípadě rozšroubovat.

 SPS6 s M6 levá a M6 pravá

SH3

SH6

SH1

 

SH2

SH4

SH5

 

 

Vodící oka

slouží pro vedení lanka lankového spínače podél stroje. Typ SH3 je pro lanko RL5 nejvhodnější a nejpoužívanější.

Vodící oka  jsou vyrobeny z oceli s povrchovou úpravou chomat, která zajišťuje kluznost lanka. Oko SH3 je vybaveno závitem M10. Vodící oko je pouze jednou zahnuté a to z důvodů minimalizace tření lanka o vodící oko. Je nutné si uvědomit, že jeden z parametrů pro aktivací spínače nouzového zastavení je maximálně 125N při zatažení lanka.

Vodící oka musí mít takovou rozteč aby byly splněny normové požadavky daného stroje. Obvyklá rozteč vodících ok je 3 metry. Doporučená minimální rozteč je 2,2metrů a maximální rozteč 4,5 metrů.

Obecně vodící oka musí být z hladkého kulatého materiálu min. průměru 8 mm, s dírou pro provlečení lanka minimálně 14 mm. Lanka musí být vedena v přímce pro snížení tření při zatažení.

Nejbližší oko ke spínači musí být v takové vzdálenosti, aby nedocházelo k znemožnění zatažení díky úchytným prvkům lanka. Tam kde jsou upevněny pružiny, musí být prostor kolem pružin volný bez překážek, které by mohly způsobit zablokování.

Rozměry otevřených vodících ok:

Otevřená oka

 

 

Rozměry uzavřených vodících ok:

Uzavřená oka

 

 

Doplňkové příslušenství k lankovým spínačům

Značení Popis a použití

Vývodka M25x1,5

 

Vývodka M25x1,5 s gumovým těsněním 7 až 12mm

Slouží k zaústění kabelů do spínače. Vývodka je UV stabilní a je použitelná v Ex prostředí zóna 22, 21, 2 v krytí IP 67.

Gumové těsnění zaručuje přilnavost ke kabelu měnící svůj průměr vlivem změn teplot. Na těsnosti vývodky závisí ochrana vnitřního vybavení spínače.

Vývodka M25x1,5 s gumovým těsněním

VLS-2-S

 

Zvýrazňovací vlaječka se symbolem

Zvýrazňovací vlaječky slouží k zvýraznění lanka spínače nouzového zastavení. Může se použít na všechny typy lankových systémů, pokud tuto aplikaci výrobci lankových systémů nezakazují (viz. uživatelské příručky).

VLS-2-N

 

Zvýrazňovací vlaječka bez symbolu

Zvýrazňovací vlaječky slouží k zvýraznění lanka spínače nouzového zastavení. Může se použít na všechny typy lankových systémů, pokud tuto aplikaci výrobci lankových systémů nezakazují (viz. uživatelské příručky).

VLS-1-ZN

 

Zvýrazňovací vlaječka - náhradní díl

Zvýrazňovací vlaječky slouží k zvýraznění lanka spínače nouzového zastavení. Může se použít na všechny typy lankových systémů, pokud tuto aplikaci výrobci lankových systémů nezakazují (viz. uživatelské příručky).

Stáhnout

 Sada šroubů

 

Sada šroubů v provedenéí pozink pro upevnění lankového spínače DuK.

Sada obsahuje:

Sada šroubů M10 pro upevnění DuK

2 kusy šroub M10x45mm

4 kusy podložka M10

2 kusy pérovka M10

2 kusy matka M10

Konzola pro uchycení spínače typ Deska FeZn

 

Ocelová deska se dvěma otvory pro připevnění spínače typu LH.. . Deska je určena k připevnění na konstrukci.

Konzola Deska FeZn

Konzola pro uchycení desky spínače typ U65 FeZn

 

Profil U65 standardně o délce 500mm pro připevnění ocelové Desky FeZn pro spínač typu LH.. . Profil je určen k připevnění na konstrukci dopravníku. Sklon profilu je nutné upravit podle místních podmínek a konstrukce dopravníku.

Konzola Profil U65 FeZn