AKTUALITY

Základní rozdělení spínačů a snímačů provozních hodnot

Snímače závalu v přesypu

Vznik závalu

Slouží k identifikaci vzniku závalu - ucpání přesypu z dopravníku na jiný dopravník nebo do zásobníku. Informace o vzniku závalu slouží k zabránění vzniku materiálních škod i požáru poppřípadě odvrácení nebezpečí na zdraví.

Vybrat nejvhodnější - nejúčinějjší snímač pro daný přesyp je závislý na mnoha okolnostech. Jsou případy, kdy je nutné použít více snímačů různých principů. Výběr ovlivňuje tvar a vybavení přesypu, druh dopravovaného materiálu, prostředí, zvolený způsob průběžné údržby stavu přesypu a obsluha.

Snímače závalu - podrobné informace

 

Snímače rotace

Snímač rotace typu SHR-2

Prokluz pásového dopravníku způsobí nedostatečné otáčky vratného nebo pohonného bubnu oproti nastaveným nominálním otáčkám ve vyhodnocovací jednotce. Pro zjištění prokluzu vyrábíme a dodáváme sestavu indukčního snímače SHR 2 nebo SHR 3, magnetu MHR-2 až MHR-5.

Robustní provedení umožňuje jejich použití v nejtěžších provozních podmínkách, např. pro kontrolu pásových dopravníků, třídiček nebo vibračních podavačů v kamenolomech. Vyznačuje se vysokou mechanickou odolností a spolehlivě pracuje ve velkém teplotním rozsahu. Snímač nepotřebuje napájení.

K vyhodnocení impulsů vyrábíme dvoukanálovou vyhodnocovací jednotku VHR-10M.

Snímače rotace - podrobné informace

 

 

Koncové spínače

Koncový spínač DuK

Používají se pro zjištění polohy stroje zejména u pohyblivých dopravníků přimočarých nebo otočných.

Koncové spínače se také používají na napínací zařízení - napínací stanice gravitační nebo motorové ke stanovení jejich polohy.

 

Spínače vybočení

Spínač vybočeníVybočením se rozumí vyjetí pásu ze své dráhy. Pro indikaci vybočení pásu dopravníků jsou vybrány spínače typu LHPE-10/2-L50VCZ firmy DuK. Rozmísťují se v párech na pravé a levé straně. V případě vychýlení pásu z jeho předpokládané dráhy působí okraj pásu na válcovou páku tohoto spínače a tlačí proti vratné síle vnitřní pružiny.

 

 

 

Detekce materiálu

Pro identifikaci přítomnosti materiálu na páse dopravníku je připraveno několik způsobů jeho detekce.  Tato funkce se používá po ukončení dopravy k zastavení pásového dopravníku nebo k odstavení zkrápění materiálu například v přesypech.

Snímače jsou v provedení mechanickém z kontaktem s materiálem na páse a bezkontaktní pomoci rychlého ultrazvukového snímače. 

Detekce materiálu - podrobné informace