AKTUALITY

Základní rozdělení spínačů a snímačů provozních hodnot

Snímače závalu v přesypu

Vznik závalu

Slouží k identifikaci vzniku závalu - ucpání přesypu z dopravníku na jiný dopravník nebo do zásobníku. Informace o vzniku závalu slouží k zabránění vzniku materiálních škod i požáru poppřípadě odvrácení nebezpečí na zdraví.

Vybrat nejvhodnější - nejúčinějjší snímač pro daný přesyp je závislý na mnoha okolnostech. Jsou případy, kdy je nutné použít více snímačů různých principů. Výběr ovlivňuje tvar a vybavení přesypu, druh dopravovaného materiálu, prostředí, zvolený způsob průběžné údržby stavu přesypu a obsluha.

Snímače závalu - podrobné informace

 

Snímače rotace

Snímač rotace typu SHR-2

Prokluz pásového dopravníku způsobí nedostatečné otáčky vratného nebo pohonného bubnu oproti nastaveným nominálním otáčkám ve vyhodnocovací jednotce. Pro zjištění prokluzu vyrábíme a dodáváme sestavu indukčního snímače SHR 2 nebo SHR 3, magnetu MHR-2 až MHR-5.

Robustní provedení umožňuje jejich použití v nejtěžších provozních podmínkách, např. pro kontrolu pásových dopravníků, třídiček nebo vibračních podavačů v kamenolomech. Vyznačuje se vysokou mechanickou odolností a spolehlivě pracuje ve velkém teplotním rozsahu. Snímač nepotřebuje napájení.

K vyhodnocení impulsů vyrábíme dvoukanálovou vyhodnocovací jednotku VHR-10M.

Snímače rotace - podrobné informace

 

 

Koncové spínače

Koncový spínač DuK

Používají se pro zjištění polohy stroje zejména u pohyblivých dopravníků přimočarých nebo otočných.

Koncové spínače se také používají na napínací zařízení - napínací stanice gravitační nebo motorové ke stanovení jejich polohy.

 

Spínače vybočení

Spínač vybočeníVybočením se rozumí vyjetí pásu ze své dráhy. Pro indikaci vybočení pásu dopravníků jsou vybrány spínače typu LHPE-10/2-L50VCZ firmy DuK. Rozmísťují se v párech na pravé a levé straně. V případě vychýlení pásu z jeho předpokládané dráhy působí okraj pásu na válcovou páku tohoto spínače a tlačí proti vratné síle vnitřní pružiny.

 

 

 

Detekce materiálu

Pro identifikaci přítomnosti materiálu na páse dopravníku je připraveno několik způsobů jeho detekce.  Tato funkce se používá po ukončení dopravy k zastavení pásového dopravníku nebo k odstavení zkrápění materiálu například v přesypech.

Snímače jsou v provedení mechanickém z kontaktem s materiálem na páse a bezkontaktní pomoci rychlého ultrazvukového snímače. 

Detekce materiálu - podrobné informace

 

Ukončená výroba

 

Ukončení výroby snímačů závalu v přesypu - náhrada viz výše

RHP-5-S11200  Deskový snímač přesypu tzv. klapa je vhodný pro pevně stojící dopravníky resp. přesypy. Vyrábí se ve třech základních provedeních podle velikosti napájecího napětí.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

RHP-5-S12200  Tyčový snímač přesypu je vhodný pro pevně stojící dopravníky resp. přesypy. Lze jej využít i pro otevřené přesypy např. sypání do zásobníku.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

RHP-5-S13200  Kuželový snímač přesypu je vhodný pro pevně stojící dopravníky resp. přesypy. Využívá se pro otevřené přesypy např. sypání velmi jemného materiálu do zásobníku (prachová frakce).

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

       
       
       
       

Ukončení výroby snímačů rotace pro prostředí zóny 22

SHR-2 (Ex) Snímač rotace v robustním provedení reagující na magnet MHR-2, MHR-3, MHR-4, MHR-5. Neobsahuje žádnou elektroniku a ani pohyblivé mechanické části. Je odolný vůči atmosferickým vlivům. Nevyžaduje napájení.

Katalogový list

Na dotaz

Návod k použití

Na dotaz

       
SHR-3 (Ex) Snímač rotace v robustním provedení reagující na magnet MHR-2, MHR-3, MHR-4, MHR-5. Obsahuje zesilovač impulsů pro připojení k vyhodnocovací jednotce VHR-10M nebo k PLC automatu. Vyžaduje napájení.

Katalogový list

Na dotaz

Návod k použití

Na dotaz

       
       
       
       
       

Vyřazení vyrobků s dřívějším označením - Spínače vybočení

LHPE-10/2-L50V

původní značení

Elektromechanický spínač vybočení v robustním provedení s nastavitelnou pákou. Spíná dvoustupňově při úhlu 15° a 25°. Skříň sklolaminát. Kontakt 2x modul 1x rozpínací a 1x spínací.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

není k dispozici

LHME-10/2-L50V

původní značení

Elektromechanický spínač vybočení v robustním provedení s nastavitelnou pákou. Spíná dvoustupňově při úhlu 15° a 25°. Skříň šedá litina. Kontakt 2x modul 1x rozpínací a 1x spínací.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

není k dispozici

LHPE-10/1-L50

původní značení

Elektromechanický spínač vybočení v robustním provedení s nastavitelnou pákou. Spíná při úhlu 25°. Skříň sklolaminát. Kontakt 1x modul 1x rozpínací a 1x spínací.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

není k dispozici

LHME-10/1-L50

původní značení

Elektromechanický spínač vybočení v robustním provedení s nastavitelnou pákou. Spíná při úhlu 25°. Skříň šedá litina. Kontakt 1x modul 1x rozpínací a 1x spínací.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

není k dispozici

LHPE-10/2-LV

původní značení

Elektromechanický spínač vybočení v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná dvoustupňově při úhlu 15° a 25°. Skříň sklolaminát. Kontakt 2x modul 1x rozpínací a 1x spínací.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

není k dispozici

LHME-10/2-LV

původní značení

Elektromechanický spínač vybočení v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná dvoustupňově při úhlu 15° a 25°. Skříň šedá litina. Kontakt 2x modul 1x rozpínací a 1x spínací.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

není k dispozici

LHPE-10/1-L

původní značení

Elektromechanický spínač vybočení v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná při úhlu 25°. Skříň sklolaminát. Kontakt 1x modul 1x rozpínací a 1x spínací.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

není k dispozici

LHME-10/1-L

původní značení

Elektromechanický spínač vybočení v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná při úhlu 25°. Skříň šedá litina. Kontakt 1x modul 1x rozpínací a 1x spínací.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

není k dispozici
       
       
  Další spínače vybočení jsou na stránce bezpečnostní spínače nouzového zastavení    

Vyřazení vyrobků s dřívějším označením - Koncové spínače

LHPE-10/1-R

původní značení

Elektromechanický koncový spínač v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná při úhlu 25°. Skříň sklolaminát. Kontakt 1x modul 1x rozpínací a 1x spínací.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

není k dispozici

LHPE-10/2-R2

původní značení

Elektromechanický koncový spínač v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná s rozlišením stan levá - pravá. Skříň sklolaminát. Kontakt 2x modul 1x rozpínací a 1x spínací.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

není k dispozici

  Další koncové spínače jsou na stránce bezpečnostní spínače nouzového zastavení    

Detekce materiálu

       
       

MANAPA

původní značení

Kontaktní snímač přítomnosti materiálu na páse.

Katalogový list

Na dotaz

Návod k použití

Na dotaz