AKTUALITY

Spínač vybočení typ LH

Základní popis

Spínače vybočení dopravního pásu se nasazují na pásových dopravnících, aby se minimalizovalo nebezpečí poškození nebo zničení pásu při jeho vychýlení ze své  dráhy. Může být použit i pro jiné pohyblivé části strojů.

Spínače vybočení s aretací je možné použít pro bezpečnostní obvody a také pro obvody nouzového zastavení.

U uvedených typů lze využít dvoustupňovou signalizaci. První je využíván jako signál varování bočního vybočení a druhý následný spínací úhel zpravidla dává informaci k zastavení pásu. Zároveň u druhého stupně proběhne aretace páky. Kontakty druhého stupně je možné použít pro obvody nouzového zastavení.

Spínače se vyrábí s různými typy skříní podle jejich použití.

Základní značení

Základní rozdělení

Rozliš.
značení

Popis

Orientační vzhled

LHP...

Polyester vyztužený skelnou tklaninou

 

žlutá barva

Spínač vybočení

 

 

-VA

Nerezové provedení. Spínač určený pro korozivní prostředí nebo s pákou L50 chemicky agresivní prostředí například výroba hnojiv. Žlutá barva

 

   

-EX

Spínač vybočení v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu zóna 22 a nebo zóna 21. Spínač vybočení do zóny 22

LHM...

Šedá litina

 

žlutá barva

Spínač vybočení

 

 

 -EX

Spínač vybočení v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu zóna 22 a nebo zóna 21.

Spínač vybočení do zóny 22

NS-01...

Výrobek ZAM

Pevný závěr

Informace o spínači jsou v jiné sekci webu

 

Spínač vybočení v provedení do důlního prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a prachu.

 


Spínač vybočení je vybaven jedním nebo několika spínacími kontaktními prvky. Každý kontaktní prvek obsahuje dva samostatné kontakty s nuceným vedením. Synchronizace kontaktů v kontaktním prvku je zajištěna mechanicky táhlem. Detaily ke kontaktním prvkům jsou k dispozici v záložce Kontakty spínačů DuK.

Spínače jsou vyráběny ve dvou skupinách s odlišnou stavbou vnitřního mechanismu pro kontaktní prvky. První skupina používá tzv. synchronizační mechanismus mezi mechanikou páky pro lanko a kontaktnmi prvky. Kontaktní prvky jsou vzájemně synchronizovány mezi sebou. Druhá skupina tuto synchronizaci nemá a pohyb páky je přes vačku přímo přenášen na kontaktní prvky. 

 

Základní značení

Základní rozdělení

Rozliš.
značení

Popis

Vzhled mechanismu

LHPw...

LHMw...

Spínač se synchronizačním mechanismem

 není

 

Rozdíl sepnutí mezi jednotlivýmí prvky je 0° natočení páky.

Lankový spínač oboustranný do zóny 22

LHPEw...

LHMEw...

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. "economy verze"

písmeno

E

 

Rozdíl sepnutí mezi jednotlivýmí prvky je od 0° do 2° natočení páky.

Vzhled kontaktních prvků v economy verzi

 
Spínače vybočení s označením písmenem „V“ mají vždy dva kontaktní spínací prvky  A a B, které spínají ve dvou úhlech natočení. Při vychylovacím úhlu I stupně viz. nákres následuje přepnutí kontaktů kontaktního spínacího prvku B. Při vychylovacím úhlu II stupně viz. nákres přepnou kontakty kontaktního spínacího prvku A. Maximální výchylka válcové páky je 75°. Jakmile se vybočení sníží pod uvedené úhly, tak příslušné kontakty se přepnou zpět.

U varianty spínače s písmenem „w“ se používá blokovací zařízení pro aretaci polohy spínače vybočení a to u kontaktního spínacího prvku A. Tento prvek je možné použít pro bezpečnostní obvod a popřípadě obvod nouzového zastavení. Je nutné si však uvědomit, jaká je požadována úroveň bezpečnosti obvodů nouzového zastavení a podle toho provést správné zapojení kontaktů. Popřípadě zvolit jiný typ kontaktního spínacího prvku A například se dvěma rozpínacími kontakty.

Spínač je vybaven spínacími kontaktními prvky s nuceným vedením. Synchronizace kontaktů v kontaktních prvcích je zajištěna mechanicky táhlem. Spínač má synchronizaci spínacích kontaktních prvků a rozdíl sepnutí je od 0° do 2,5° natočení páky.

 

Spínací úhly spínače bez synchronizačního mechanismu

Spínací úhly spínače se synchronizačním mechanismem
značení

 

 

Ovládací páky

Ovládací páka s válečkem muže být ve dvou rozměrových variantách o průměru 40mm, 50mm a 80mm.

U páky 40mm s označením písmene „L“ je nastavena pevná poloha z výroby, která zaručuje působení snímací páky na vnitřní osu spínače se spínacím mechanismem.

U páky 50mm s označením písmene „L50“ je volitelná poloha natočení snímací páky na vnitřní osu spínače se spínacím mechanismem. Páka se utahuje k ose šroubem na bronzové svěrce.

U páky 80mm s označením písmene „L80“ je volitelná poloha natočení snímací páky na vnitřní osu spínače se spínacím mechanismem. Páka se utahuje k ose šroubem na bronzové svěrce.

 

 

Základní značení

Provedení

Rozliš.
značení

Popis

Vzhled páky

L

Šedá litina

není

 

Pevné úhly polohy na ose spínače zajištěné perodrážkou.

Páka L40

L50

 

Nerezová ocel a slitina bronzu

není

 

Možné natočení páky polohy na ose spínače. Vhodné pro běžné použití v různých prostředích.

Páka L50

L50*

 

Nerezová ocel

symbol

v typu

-VA

Možné natočení páky polohy na ose spínače. Vhodné pro použití v agresivních prostředích.

Páka L50 nerez -VA

L80

 

Nerezová ocel

není

nebo

symbol

v typu

-VA

Možné natočení páky polohy na ose spínače. Vhodné pro použití v běžných a také agresivních prostředích. Páka L80

 

Blokovací zarážka

Blokovací zarážka slouží k deaktivaci blokovacího zařízení spínače. Při jeho použití se spínač u druhého stupně nezaaretuje. Zarážku lze použít jen v případě, není-li spínač použit v obvodech nouzového zastavení. Blokovací zarážka není standardním vybavením spínače a je dodávaná pouze na písemné vyžádání s prohlášením, že jste si vědomi nebezpečí při jejím použití.

Umístění blokovací zarážky

pro spínač typu LHPE...,LHME...

Umístění blokovací zarážky

pro spínač typu LHP..., LHM...

Blokovací zarážka


Postup instalace:
  1. Připravte si blokovací zarážku, šroub s podložkou.
  2. Modrou páčku (reset) přizvedněte směrem nahoru k víku.
  3. Blokovací zarážku se šroubem a podložkou nasaďte na otvor se závitem a zašroubujte.
  4. Ujistěte se, že je blokovací mechanismus deaktivován.

Funkce a obsluha spínače vybočení LH..

Spínač bez aretace je bezobslužný. Spínač s blokovacím zařízením je nutno po jeho aktivaci ručně odblokovat. Pro vrácení spínače do původní polohy pootočte modrou páku blokování směrem k víku spínače. Páka s válečkem se vrátí do své nastavené polohy.

 

Údržba spínače vybočení typu LH..

Koncové a koncové havarijní spínače firmy Dittelbach & Kerzler díky své konstrukci a použitému materiálu nevyžadují žádnou údržbu. Ke správné funkci spínače je nutno udržovat spínače, páku s  válečkem, hřídel, hlavně prostor mezi spínačem a zarážkou v čistém stavu bez nálepů - nánosů materiálu. V pravidelných intervalech určených podle prostřední a předpisů stroje kontrolujte páku s válečkem, zda se váleček lehce otáčí. V případě zablokování otáčení válečku je nutno páku vyměnit.

Mechanická montáž spínače vybočení typu LH..

Před montáž (případ nepřipevněné páky): Postavte spínač na obě jeho nohy před sebe tak, aby typový štítek byl na levé straně. Vyšroubujte šestihranný šroub klíčem č.10 včetně podložky. Uchopte přiloženou páku s válečkem do ruky tak, aby zapuštění otvoru bylo na Vaší straně. Nasaďte tuto páku na volný konec hřídelky v  potřebné poloze a upevněte ji šroubem i s podložkou točivým momentem o síle 8 Nm.

Montáž: Upevnění se provede pomocí dvou vhodných šroubů M10 za podélné otvory na noze na plochou stabilní konzolku. Páka L (průměr 40 mm) má pouze 4 možné polohy montáže na spínač, páku L50 ( průměr 50 mm) a páku L80 ( průměr 80 mm) lze natočit libovolně.

Doporučujeme polohu spínače víkem směrem nahoru a reset páku modré barvy viditelně a přístupně pro obsluhu. Nedoporučujeme montáž spínače vzhůru nohama v prostředí s přímým působením vody a teploty pod bodem mrazu.

U pásu s korýtkem (válečková stolice ve tvaru u nebo V) doporučujeme naklonit spínač tak, aby víko spínače bylo rovnoběžně s plochou pásu. Směrování vývodek dovnitř nebo ven z dopravníku je nutné zhodnotit vzhledem k možným rizikům poškození a provádění kontrol. 

Ukázka montáže s umístěním vývodek spínače

směrem do středu dopravníku

Ukázka montáže s umístěním vývodek spínače

směrem ven z dopravníku

Ukázka montáže

Ukázka montáže

  Pro snadnou montáž doporučujeme použít soubor montážních konzolí z našeho příslušenství.

Příslušenství

Před instalací doporučujeme vyrobit montážní dokumentaci zkušeným konstruktérem.

Bez těchto znalostí není možné kvalitně navrhnout polohu instalace spínače vybočení.

Naše firma poskytuje službu vytvoření montážní dokumentace, které tyto aspekty instalace řeší. Montážní dokumentace vytváříme již více jak deset let. Další informace jsou v prospektu "Montážní dokumentace"

Montážní dokumentace

Seřízení zařízení

Zařízení je seřízeno, pokud se páka s válečkem při kontaktu s pásem vždy pootočí do polohy, která zaručí sepnutí (vypnutí) kontaktů. Váleček páky není dimenzován pro stálý dotek s hranou pásu a jeho stálé otáčení. Je dimenzován pro občasný dotyk vlivem poruchy seřízení pásu dopravníku pro identifikaci vybočení. Při stálém otáčení dochází k jeho nadměrnému opotřebení.

Po provedené instalaci je nutno vyzkoušet všechny elektrické a mechanické funkce.

Elektrické zapojení

Popis instalace

Sejměte víko uvolněním šestihranných šroubů. Podle vybavení se v otevřeném vnitřním prostoru nachází jeden nebo více spínacích kontaktních prvků - mikrospínačů.  Funkce dílčích kontaktů je vytištěna na spínacím prvku. Zapojte kontakty v souladu s požadavky na dané zařízení. Pro propojení použijte kabely s průřezem od 0,75 do 2,5 mm2. Dotáhněte kroutícím momentem 0,5 až 0,9 Nm. Pro vývod kabelů jsou k dispozici 2 otvory se závitem M25x1,5. Poté se nasadí víko a upevní šrouby točivým momentem o síle 3 Nm. Šroubení kabelů dotáhněte dle pokynů výrobce kabelových vývodek.

 

Schéma kontaktů spínacích kontaktních prvků u nejpoužívanějších typů

Pro montáž a projekci obecně považujeme spínací kontaktní prvek nejblíže páce za prvek A, a následně prvek B. Kontakty potom označujeme jako 1A, 2B a podobně. Spínací kontaktní prvky fyzicky nejsou takto označeny.

Vysvětlení řazení kontaktů pro definici pořadí a typu kontaktu.

 

Základní značení

 Popis

Vzhled mechanismu a umístění kontakních prvků (mikrospínačů) s kontakty

LHPEw-10/2-LVCZ

LHMEw-10/2-LVCZ

LHMEw-10/2-LVCZ-EX

 

LHPEw-10/2-L50VCZ

LHMEw-10/2-L50VCZ

LHMEw-10/2-L50VCZ-EX

 

LHPEw-10/2-L50VCZ-VA

Spínací prvky spínají v různých úhlech natočení páky.

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující bezpečnostní smyčku s jedním NC a jedním NO kontaktem. Kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku A.

Kontaktní prvek B lze použít pouze k signalizaci varování. Jiný spínací úhel.

Kontakt A - typ 10 - NC a NO

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

 

LHPEw-18/1-LCZ

LHMEw-18/1-LCZ

LHMEw-18/1-LCZ-EX

 

LHPEw-18/1-L50CZ

LHMEw-18/1-L50CZ

LHMEw-18/1-L50CZ-EX

 

LHPEw-18/1-L50CZ-VA

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku.

Spínač nená spínací kontakty k signalizaci a identifikaci místa aktivace. Pro tyto účely je nutné spínač zapojit vždy jako samostatný bezpečnostní obvod například do bezpečnostního PLC. Náročné na kabeláž.

Kontakt A - typ 18 - NC a NC

 

 

LHPEw-18/1+10/1-LVCZ

LHMEw-18/1+10/1-LVCZ

LHMEw-18/1+10/1-LVCZ-EX

 

LHPEw-18/1+10/1-L50VCZ

LHMEw-18/1+10/1-L50VCZ

LHMEw-18/1+10/1-L50VCZ-EX

 

LHPEw-18/1+10/1-L50VCZ-VA

Spínací prvky spínají v různých úhlech natočení páky.

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku A.

Kontaktní prvek B lze použít pouze k signalizaci varování. Jiný spínací úhel.

Kontakt A - typ 18 - NC a NC

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

 

LHPEw-18/2-LVCZ

LHMEw-18/2-LVCZ

LHMEw-18/2-LVCZ-EX

 

LHPEw-18/2-L50VCZ

LHMEw-18/2-L50VCZ

LHMEw-18/2-L50VCZ-EX

 

LHPEw-18/2-L50VCZ-VA

Spínací prvky spínají v různých úhlech natočení páky.

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku A i B.

Kontaktní prvek B lze použít pouze k signalizaci varování. Jiný spínací úhel.

Kontakt A - typ 18 - NC a NC

Kontakt B - typ 18 - NC a NC

 

LHPw-18/1+10/1-LVCZ

LHMw-18/1+10/1-LVCZ

LHMw-18/1+10/1-LVCZ-EX

 

LHPw-18/1+10/1-L50VCZ

LHMw-18/1+10/1-L50VCZ

LHMw-18/1+10/1-L50VCZ-EX

LHPw-18/1+10/1-L50VCZ-VA

Spínací prvky spínají v různých úhlech natočení páky.

Spínač se synchronizačním mechanismem.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány.

Kontaktní prvek B lze použít pouze k signalizaci varování. Jiný spínací úhel.

 

Kontakt A - typ 18 - NC a NC

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

 

LHPw-10/2-LVCZ

LHMw-10/2-LVCZ

LHMw-10/2-BCZ-EX

 

LHPw-10/2-L50VCZ

LHMw-10/2-L50VCZ

LHMw-10/2-L50CZ-EX

 

LHPw-10/2-L50VCZ-VA

Spínací prvky spínají v různých úhlech natočení páky.

Spínač se synchronizačním mechanismem.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující bezpečnostní smyčku s jedním NC a jedním NO kontaktem. Kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku A i B.

Kontaktní prvek B lze použít pouze k signalizaci varování. Jiný spínací úhel.

Kontakt A - typ 10 - NC a NO

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

 

LHPEw-10/2-LVCZ-EX

LHPEw-10/2-LVCZ-VA-EX

 

LHPEw-10/2-L50VCZ-EX

LHPEw-10/2-L50VCZ-VA-EX

 

LHPEw-10/2-L80VCZ-EX

LHPEw-10/2-L80VCZ-VA-EX

Spínací prvky spínají v různých úhlech natočení páky.

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující bezpečnostní smyčku s jedním NC a jedním NO kontaktem. Kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku A.

Kontaktní prvek B lze použít pouze k signalizaci varování. Jiný spínací úhel.

Kontakt A - typ 10 - NC a NO

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

 

LHPEw-18/1+10/1-LVCZ-EX

LHPEw-18/1+10/1-LVCZ-VA-EX

 

LHPEw-18/1+10/1-L50VCZ-EX

LHPEw-18/1+10/1-L50VCZ-VA-EX

 

LHPEw-18/1+10/1-L80VCZ-EX

LHPEw-18/1+10/1-L80VCZ-VA-EX

Spínací prvky spínají v různých úhlech natočení páky.

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku A.

Kontaktní prvek B lze použít pouze k signalizaci varování. Jiný spínací úhel.

Kontakt A - typ 18 - NC a NC

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

Spínače s označením ..-KBCZ..

 

U typu s označením -K je ve spínači instalována propojovací svorkovnice se svorkami jejichž počet se stanovuje individuálně podle projektu. Taktéž typ svorek je volitelný dle požadavku. Standardně jsou dodávány pružinové svorky do průřezu vodiče 2,5mm2.

Technické parametry spínače typu LH

 

Spínací horizontální dráha

dle typu spínače a válečku

Síla nutná pro sepnutí

> 40N

Vstup pro kabely

2 x otvor se závitem M 25x1,5 utěsněný záslepkou nebo adaptérem 1/2" NPTF

Krytí

IP 67

Třída ochrany krytu

vždy I

Kontakty

dle typu viz. výše

Zatížitelnost

400V AC/6A , 230V AC/8A, 24V DC/10A, 80V DC/3A

Materiál skříňky

polyester vyztužený skelnou tkaninou ( LHPEw-../... ) nebo šedá litina ( LHMEw-../... )

Barva skříňky

Žlutá RAL 1004 nebo červená RAL 3000, jiné barvy na přání

Hmotnost

2,3 až 2,9 kg ( LHP.w-../... )
5,9 až 6,7kg (LHM.w-../... )

Upevnění

2 podélné otvory pro šrouby M 10

Rozsah teplot

-40°C až +85°C

Hodnoty pro výpočet úrovně vlastností PL

B10 = 80 000 cyklů

 

Příslušenství ke spínači vybočení typu LH..

Bližší informace k příslušenství naleznete také na stránce Příslušenství k lankovému spínači DuK

 

Typy příslušenství a minimální počty pro jeden spínač vybočení typu LH..

Obj. značení

Popis

Počet
kusů

vývodka M25 x 1,5

vývodka M25 x 1,5 s gum. těsněním

2

sada upevňovacích šroubů M10

sada upevňovacích šroubů M10 pozink

1

Konzola pro uchycení spínače typ Deska FeZn

Ocelová deska se dvěma otvory pro připevnění spínače typu LH.. . Deska je určena k připevnění na konstrukci.

1

 

Konzola pro uchycení desky spínače typ U65 FeZn

Profil U65 standardně o délce 500mm pro připevnění ocelové Desky FeZn pro spínač typu LH.. . Profil je určen k připevnění na konstrukci dopravníku. Sklon profilu je nutné upravit podle místních podmínek a konstrukce dopravníku.

1