AKTUALITY

Ověření parametrů aktivace spínače měřením

Každou nainstalovanou sestavu je nutné funkčně ověřit a změřit potřebné hodnoty ke srovnání s normovými parametry. I zdánlivě stejné aplikace mohou mít a zpravidla mají rozdílné naměřené hodnoty.

Ověření parametrů musí být zapsáno do technické zprávy s datem a časem jejího provedení. Zkoušky musí provést nejméně tři osoby. V protokolu musí být tyto osoby uvedeny. Dále v protokol musí obsahovat datum a čas provedení zkoušky, teplotu prostředí, typy měřících přístrojů, nákres bodů měření a samozřejmě název stroje a výkresové identifikační číslo (nebo výrobní) měřeného spínače nouzového zastavení. Naměřené hodnoty se zaznamenají do tabulky k příslušným měřícím bodům.

Pro usnadnění vytváření protokolu jsme pro vás připravili technickou zprávu o provedení výchozího mechanického odzkoušení oboustranných lankových spínačů nouzového zastavení typu LH.. DuK.

Zpráva vám usnadní provést kontrolu nové instalace a dále k provádění zápisů pravidelných zkoušek v době používání.

Technická zpráva
o provedení výchozího mechanického odzkoušení oboustranných lankových spínačů nouzového zastavení typu LH.. DuK

Technická zpráva o provedení výchozího mechanického odzkoušení oboustranných lankových spínačů nouzového zastavení typu LH.. DuK

Funkční zkouška

Činnost osob kontrolující funkci:

 

 1. Zatažením za lanko spínače nouzového zastavení mezi druhým a třetím vodícím okem musí dojít k aktivaci nouzového zastavení na příslušném stroji.

 2. Spínač se odaretuje a zkouška podle předešlého bodu se ve stejném místě zopakuje. V tomto případě je možné nechat stroj zastavený.

  Zkouška má prokázat rozepnutí spínače - aktivaci a jeho mechanické zaaretování.

 3. Opět se spínač odaretuje a zopakuje se zkouška podle předešlého bodu v jiných místech na druhé straně zkoušeného lankového spínače tzn. páka se pohybuje na opačnou stranu proti předešlým zkouškám. I v tomto případě je možné nechat stroj zastavený.

  Zkouška má prokázat rozepnutí spínače - aktivaci a jeho mechanické zaaretování.

 4. Simulace roztrženého lanka.
  Uvolněním lanka na jedné straně lankového spínače musí dojít k aktivaci nouzového zastavení na příslušném stroji a to automatickým přitáhnutím páky pomocí pružiny, která leží na opačné straně spínače.

  Uvolnění je možné provést vyvlečením pružiny z posledního kotevního oka popřípadě na straně uvolňovaného lanka zatáhnout v rovině lanka tak, aby se pružina a řetízek natáhl do své maximální polohy. Simulaci je nutné provést na obou stranách lankového spínače. Výsledkem je zjištění správné funkce spínače, ujištění o volnosti uložení lanka ve vodících kroužcích a správného seřízení délky lanka s pružinou.

 5. Při každém odaretování spínače nouzového zastavení se musí páka vrátit do kolmé polohy vůči vodorovné ose spínače.

  Pokud při odaretování páky je pohyb páky pomalý dochází k velkému tření lanka. Je nutné najít bod tření a provést příslušná opatření k jejímu odstranění.

  Pokud kdokoliv zjistí nefunkčnost jakékoliv části spínačů nouzového zastavení, musí se zajistit náprava.

Zkouška měřením

Pomůcky pro provedení zkoušky měřením:

 1. metr
 2. siloměr do 300N

 

Činnost osob kontrolující funkci:

 1. Zatažení lanka se provede pomocí siloměru mezi druhým a třetím vodícím okem. K aktivaci spínače musí dojít do 125N.

 2. Metrem se změří kolmice v momentě aktivace odblokovaného spínače a bodě lanka mezi druhým a třetím vodícím okem. Kolmice nesmí přesáhnout hodnotu 300mm.