AKTUALITY

Analyzátor plynů COMBIMASS GA-m

Přenosný a výkonný analyzátor plynů COMBIMASS GA-m

 

 

Pro analýzu bioplynu v bioplynových stanicích,

na skládkách odpadů, čistíren vod,

zamořených územích nebo prostorách,

pro přesné měření plynů.

 

 

 

 

 

Výhody přenosného analyzátoru BINDER

Volitelné měření typů plynů podle senzorů

Výkonné vzorkovací plynové čerpadlo

Ukládání naměřených dat do pamět

Možnost zpracování dat v PC

Možnost  3cestného ventilu pro rozdělení plynových cest (verze s H2S HIGH a H2S LOW)

Možnost: mobilní měření průtoku plynu v Nm³ / ha teplota plynu
pouze s jedním snímačem teploty plynu COMBIMASS®

Možnost: integrované měření tlaku plynu

Výběr citlivosti senzorů

Senzory lze kdykoliv vyměnit v autorizovaném servisu

Kalibrace při prodeji nebo servisu

Automatická kompenzace parametrů odchylky měření

Systém sledování technického stavu analyzátor

Různé typy odběrových sond až 6m

Ochrana proti výbuchu certifikována podle ATEX

 

Přenosné analyzátory plynu slouží ke zjištění koncentrace plynů a jeho vlastností ve výrobním procesu. Pomocí vizuálního a zvukového alarmu je možné také včas reagovat na nebezpečnou situací. Analyzátory pracují kontinuálně se záznamem stavu koncentrací plynů.

 

 

Aplikace:

  • • Plyny obsahující methan z bioplynových stanic (kapalná a pevná fermentace), mechanicko-biologické čistírny odpadů
  • Odpadní plyny z čistíren odpadních vod a spoluspalovacích zařízení
  • Skládkový plyn

 

Určeno pro:

  • Montážní a servisní skupiny pracovníků v zemědělství, průmyslu a stavebnictví
  • Pracovníky ve výrobě
  • Hasičské záchranné složky
  • Báňské záchranné složky
  • Pracovníky v těžebním průmyslu
  • Průvodci v jeskyních
  • Horolezci

 

COMBIMASS GA-m_promo

COMBIMASS GA-m - technická data

COMBIMASS GA-m - technická data (EN)

COMBIMASS GA-m - uživatelská příručka CZ překlad

COMBIMASS GA-m - uživatelská příručka EN překlad

COMBIMASS GA-m - uživatelská příručka DE překlad