AKTUALITY

Umístění vedení lanka na dopravníku

Funkce lankového spínače nouzového zastavení na pásovém dopravníku je závislá v jeho dostupnosti pro obsluhu. Lanko ve své délce vytváří ovládač nouzového zastavení. Jeho délka a jeho umístění v prostoru dopravníku je jedna ze zásadních podmínek pro tuto funkci.

Není jednoduché určit a vložit jakkoliv do prostoru dopravníku lanko nouzového zastavení. Pro toto určení je nutné znát pracovní postupy obsluh a servisu. Odpověďi může poskytnout pouze současný nebo budoucí provozovatel.

Mimo pracovních postupů je nutné znát veškré normové podmínky a legislativní požadavky.

Bez těchto znalostí není možné kvalitně navrhnout polohu instalace lanka nouzového zastavení.

Naše firma poskytuje službu vytvoření montážní dokumentace, které tyto aspekty instalace řeší. Montážní dokumentace vytváříme již více jak deset let. Další informace jsou v prospektu "Montážní dokumentace"

Montážní dokumentace

V další části jsou popsána některá nejčastěší řešení umístění lanka v prostoru dopravníku a jejich výhody a nevýhody. Na náčrtcích je zobrazen řez dopravníku, polha lanka a celkovou situaci umístění dopravníku. Nákresy zobrazují most pro dopravníky s pochůzkovou trasou.

V nákresech jsou použity kóty s písmenným označením vyjadřující důležité parametry pro instalaci.

Kóta A Základní a důležitý parametr určující výšku lanka a spínače od podlahy. Výška od podlahy je ohraničena normovou hodnotou a zejména konstrukcí dopravníku včetně zábran, zábradlí a jinými ochrannými zařízeními.
Kóta B Parametr určující výšku pásu na dopravníku od podlahy. Na základě tohoto parametru může být rozhodnuto díky normovým hodnotám o výšce lanka - kóta A.
Kóta C Pomocná kóta pro určení polohy konstrukce dopravníku a k posouzení celkového řešení
Kóta D
Kóta D2
Základní a důležitý parametr určující šíři pochůzkové trasy. Podle něj se hodnotí horizontální umístění lanka. Hodnocení je ohraničeno normovou hodnotou.
Kóta E Pomocná kóta pro určení polohy konstrukce dopravníku a k posouzení celkového řešení.
Kóta F Základní a důležitý parametr určující dostupnost lanka u překážky například u zábradlí.
Kóta G Pomocná kóta pro určení polohy konstrukce dopravníku a k posouzení celkového řešení
Kóta H Pomocná kóta pro určení polohy konstrukce dopravníku a k posouzení celkového řešení
Výseč kruhu Vyznačuje kolmý prostor k lanku pro jeho zatáhnutí. Prodloužené hraniční osy výseče zobrazují krajní možnost k úspěšné aktivaci lanka. V tomto prostoru jste schopni provést aktivaci lanka. Průměr kruhu je rozměr převzatý z normové hodnoty pro pásové dopravníky.

 

Řešení č.1. umístění lanka a spínače na dopravníku

Řešení č.1 umístění lanka

Prostorově nejvýhodnější řešení pro většinu dopravníků umístěných do výšky cca 1,2m (B) od podlahy a mající zábradlí nebo ochranný kryt viz. nákres.

 

Výhody této polohy

 1. Lanko je dostupné z pochůzkové trasy pro stojícího člověka v blízkosti ruky.
 2. Lanko je dostupné z pochůzkové trasy pro ležícího (zraněného) člověka jedoucího na páse dopravníku.
 3. Lanko je vedeno mimo konstrukční překážky dopravníku.
 4. Lanko je přehledně vidilelné po celé trase dopravníku.
 5. Lanko a ostatní komponenty jsou chráněny před nahodilým poškozením při přesunu pracovních pomůcek nebo materiálu v pochůzkové trase.
 6. U níže položených dopravníků může vytvářet pomyslné optické vymezení prostoru pochůzkové trasy.


Ostatní vlastnosti a omezení

 1. Toto řešení vyžaduje použití konzol pro všechny vodící oka lanka.
 2. Řešení není vhodné pro dopravníky umístěné ve výši nad 1,5m (B) od podlahy. Lanko múže v těchto případech být nedostupné a může překračovat normovou hodnotu pro pásové dopravníky. V takovém případě je nutné provést další opatření zhodnocením situace daného pracovního prostoru.
 3. Při úklidových pracích - házení napadaného materiálu je nutné lopatu zvednout nad toto lanko.

Řešení č.2. umístění lanka a spínače na dopravníku

Řešení č.2 umístění lanka

Úsporné řešení instalace u dopravníků umístěných do výšky cca 1,2m (B) od podlahy a mající zábradlí nebo ochranný kryt viz. nákres. Řešení nezohledňuje prostor nad pásem dopravníku. Vyžaduje pevnou konstrukci zábradlí s optimálním rozptylem konstrukce vzpěr. U této aplikace je nutné zohlednit všechny pracovní postupy a možné situace a následně rozhodnout o její vhodnosti. Doporučujeme opět rozhodující podmínky dokladovat písemně.

 

Výhody této polohy

 1. Lanko je dostupné z pochůzkové trasy pro stojícího člověka v blízkosti ruky.
 2. Při úklidových pracích - házení napadaného materiálu je nutné lopatu zvednout nad toto lanko.
 3. Toto řešení nevyžaduje použití konzol pro všechny vodící oka lanka.


Ostatní vlastnosti a omezení

 1. Lanko je méně dostupné pro ležícího (zraněného) člověka jedoucího na páse dopravníku.
 2. V dráze lanka častěji mohou být konstrukční překážky dopravníku.
 3. Lanko není přehledně vidilelné po celé trase dopravníku. Splývá se zábradlím.
 4. Lanko a ostatní komponenty nejsou chráněny před nahodilým poškozením při přesunu pracovních pomůcek nebo materiálu v pochůzkové trase.
 5. Vedení lanka může snížit šíři pochůzkové trasy - parametr D.
 6. Řešení není vhodné pro dopravníky umístěné ve výši nad 1,5m (B) od podlahy. Lanko múže v těchto případech být nedostupné a může překračovat normovou hodnotu pro pásové dopravníky. V takovém případě je nutné provést další opatření zhodnocením situace daného pracovního prostoru.

Řešení č.3. umístění lanka a spínače na dopravníku

Řešení č.3 umístění lanka

Úsporné řešení instalace u dopravníků umístěných obvykle ve výšce přesahující cca 1,5m (B) od podlahy bez zábradlí nebo ochranného krytu viz. nákres. Tato aplikace se používá u venkovních dlouhých nechráněných dopravníků kvůli zvěři, dopravníků s odděleným prostorem pod horní větví pásu. Řešení nezohledňuje prostor nad pásem dopravníku. U této aplikace je nutné zohlednit všechny pracovní postupy a možné situace zejména v prostoru pod dopravníkem a následně rozhodnout o její vhodnosti. Doporučujeme opět rozhodující podmínky dokladovat písemně.

 

Výhody této polohy

 1. Lanko je dostupné z pochůzkové trasy pro stojícího člověka v blízkosti ruky.
 2. Při úklidových pracích - házení napadaného materiálu je nutné lopatu zvednout nad toto lanko.
 3. Toto řešení nevyžaduje použití konzol pro všechny vodící oka lanka.
 4. Probíhající zvěř nezakopne při skoku nad dopravník o lanko a nezachytí se o něj.


Ostatní vlastnosti a omezení

 1. Lanko je méně dostupné pro ležícího (zraněného) člověka jedoucího na páse dopravníku.
 2. V dráze lanka častěji mohou být konstrukční překážky dopravníku.
 3. Lanko není přehledně vidilelné po celé trase dopravníku. Splývá s konstrukcí dopravníku.
 4. Lanko a ostatní komponenty nejsou chráněny před nahodilým poškozením při přesunu pracovních pomůcek nebo materiálu v pochůzkové trase.
 5. Vedení lanka může snížit šíři pochůzkové trasy - parametr D.
 6. Řešení není vhodné pro dopravníky umístěné ve výši nad 1,5m (B) od podlahy. Lanko múže v těchto případech být nedostupné a může překračovat normovou hodnotu pro pásové dopravníky. V takovém případě je nutné provést další opatření zhodnocením situace daného pracovního prostoru.