AKTUALITY

Měření hladin membránovými snímači

MBA100MBA 100 je mechanický snímač určený pro měření hladiny sypkých materiálů. Spínací proces probíhá pod tlakem sypkého materiálu na nerezovou membránu, která přímo působí na kontakty mikrospínače. Výhodou tohoto snímače je, že nepotřebuje žádné napájecí napětí.  Nečastější aplikací je indikace závalu přesypu pásových dopravníků.

 

 

 

 

Membránové snímače

MBA 100

Membránový snímač je vyráběn v různých provedeních a může být přizpůsoben daným podmínkách provozu.

Katalog

Stáhnout
(EN)

Návod k použití

Stáhnout
(EN)