AKTUALITY

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou založeny dle Občanského zákoníku č. 89/2012.

 

Základní pravidla styku s naší firmou.

Doručená objednávka, návrh smlouvy nebo smlouva se stává nabídkou dle Občanského zákoníku č. 89/2012.

Uzavření smlouvy dle poslané nabídky (objednávky) lze pouze písemnou formou podepsanou oprávněnou osobou jednat ve věci uzavírání smluv za firmu ZAM-SERVIS s.r.o.

Oprávněnou osobou jednat ve věci uzavírání smluv za firmu ZAM-SERVIS s.r.o. je pouze jednatel firmy nebo jím písemně pověřený zástupce.

Jakákoliv jiná forma potvrzení přijetí nebo odsouhlasení dokumentu, objednávky, návrhu smlouvy nebo smlouvy než fyzickým písemným podpisem listu v papírové podobě výše uvedenou oprávněnou osobou není uzavření smlouvy nebo jejich dodatků.

 

Smluvní podmínky jsou rozděleny do dvou skupin:

V první skupině jsou všeobecné smluvní podmínky koupě věci pro prodej našich produktů, jenž jsou řešeny v KS a montáž a servis které se vztahují k SOD.

V druhé skupině jsou všeobecné smluvní podmínky koupě věci pro dodavatele naší firmy.

Kupující - Objednatel:
pro všechny produkty vyjma produktů Fotovoltaické systémy je vždy podnikatel dle § 420 zak. 89/2012 Sb.

pro Fotovoltaické systémy je zahrnut také spotřebitel dle § 419 zak. 89/2012 Sb. se Spotřebitelskými záručními podmínkámi, které jsou k dispozici ke stažení.

Spotřebitelské záruční podmínky ZAM-SERVIS s.r.o. 1.1.2022

Odstoupeni od smlouvy formular ZAM-SERVIS s.r.o. 1.1.2022Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (ČOI). Internetová adresa subjektu www.coi.cz.

 

Přispíváme ke zpětnému odběru elektrozařízení

Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru, která jsou uvedena na www.retela.cz, u posledního prodejce nebo na stránkách jiných kolektivních systémů. Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněo jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.