AKTUALITY

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou založeny dle Občanského zákoníku č. 89/2012.

 

Základní pravidla styku s naší firmou.

Doručená objednávka, návrh smlouvy nebo smlouva se stává nabídkou dle Občanského zákoníku č. 89/2012.

Uzavření smlouvy dle poslané nabídky (objednávky) lze pouze písemnou formou podepsanou oprávněnou osobou jednat ve věci uzavírání smluv za firmu ZAM-SERVIS s.r.o.

Oprávněnou osobou jednat ve věci uzavírání smluv za firmu ZAM-SERVIS s.r.o. je pouze jednatel firmy nebo jím písemně pověřený zástupce.

Jakákoliv jiná forma potvrzení přijetí nebo odsouhlasení dokumentu, objednávky, návrhu smlouvy nebo smlouvy než fyzickým písemným podpisem listu v papírové podobě výše uvedenou oprávněnou osobou není uzavření smlouvy nebo jejich dodatků.

  

Všeobecné smluvní podmínky jsou rozděleny do dvou skupin:

V první skupině jsou všeobecné smluvní podmínky koupě věci pro prodej našich produktů, jenž jsou řešeny v KS a montáž a servis které se vztahují k SOD.

V druhé skupině jsou všeobecné smluvní podmínky koupě věci pro dodavatele naší firmy.

Kupující - Objednatel:
pouze podnikatel dle § 420 zak. 89/2012 Sb.
   

 

Přispíváme ke zpětnému odběru elektrozařízení

Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru, která jsou uvedena na www.retela.cz, u posledního prodejce nebo na stránkách jiných kolektivních systémů. Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněo jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.