AKTUALITY

Vrtulkové limitní snímače řady MBA200 - ukončení výroby 2017

MBA200

Vrtulkový limitní snímač typu MBA200 hlídá hladinu sypkého materiálu v zásobnících. Vyrábí se v různých provedeních pro použití v prašném a výbušném prostředí. Snímače je možné instalovat shora, zboku, zespodu v šikmině zásobníku. Vrtulky je možné instalovat do podtlakových a tlakových zásobníků od 0 do 10 barů. Snímače je možné použít do teploty až 800°C. Povrchová úprava a materiál mechanické části snímače je přizpůsobována podle druhu měřeného média. Snímače se vyznačují dlouhodobou životností i v desítkách let. Obchodně technické oddělení firmy ZAM-SERVIS s.r.o. vám připraví optimální řešení a vytipuje typ snímače podle vašeho zadání.

Princip

Synchronní motor otáčí přes převodovku vrtulkou umístěnou uvnitř zásobníku. Jakmile horní hladina dosáhne vrtulky, zabrání v její rotaci. Tento reakční moment motoru sepne mikrospínač napojený na signální nebo řídící zařízení. Pak se motor stavoznaku zastaví. Jakmile se sníží hladina materiálu, vrtulka se uvolní a mikrospínač se pomocí pérka rozpojí a motor se opět zapne.

Vrtulkové snímače

MBA 200
MBA 210
MBA 220

Vrtulkový snímač je vyráběn v různých provedeních a může být přizpůsoben daným podmínkám provozu. Různé typy provedení snímačů s délkou až 15 m a velké množství voleb nabízí každému uživateli optimální řešení. Vedle standardních přístrojů jsou k dispozici také provedení pro teploty až 800°C a tlaky až 10barů.

Katalog

Stáhnout
(EN)

Návod k použití

Stáhnout