AKTUALITY

Stacionární detektory plynů GfG

Přehled detektorů, které jsou schopny detekce a měření různých druhů plynů a par v různých koncentracích. Detektory jsou určeny pro ochranu zdraví a majetku v prostorech, kde může vzniknout nebezpečná koncentrace výbušných, nebo toxických plynů. Všechny typy detektorů lze připojit k vyhodnocovacím jednotkám GFG, které mohou zajistit včasnou výstrahu.

Oblasti použití:

  • Sklady hořlavin
  • Kotelny
  • Garáže
  • Chemický průmysl

 

Produkty - Stacionární detektory plynů GfG

CI 21

Pro selektivní detekci čpavku na principu CI. Rychlá odezva a spolehlivá funkce i za nízkých teplot.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

IR 24

Inteligentní stacionární senzor. Speciální rysy IR24 jsou:

* infračervený měřící senzor s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností

* jednoduchá kalibrace na místě

* kompenzace teplotních vlivů

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

EC 24

Pro kontrolu toxických plynů a kyslíku v okolním vzduchu. Selektivní elektrochemický senzor.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

CS 21

Detekuje hořlavé a toxické plyny a páry.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

ZD 21

Detektor kyslíku se zirkoniovým článkem, který ve srovnání s běžnými elektrochemickými senzory má životnost vyšší než 5 let.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

GMA36 Pro

Pro detekci toxických plynů, kyslíku a vodíku se zobrazením měřených koncentrací na displeji.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

CC28

CC28D

CC28DA

Detektor nebo kompaktní přístroj pro detekci  hořlavých plynů s nejkratší dobou odezvy.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

EC28

EC28D

EC28DA

EC28DAR

EC28(i),EC28D(i)

Detektor nebo kompaktní přístroj pro detekci toxických plynů, kyslíku a vodíku.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz