AKTUALITY

Vrtulkové snímače řady MBA800

MBA8X0XXXXX-A00135-D-XXXXXPřístroje řady MBA800 označujeme jako detekční úrovňové spínače pro všechny druhy sypkých materiálů. Jsou navrženy tak, aby sledovaly plnění nádob sypkého materiálu.

Vyznačují se specifickými rysy, kterými jsou zejména přímý pohon bez převodovky, výkonný motor s miniaturní lopatkou a volitelné přednastavené kombinace parametrů pro univerzální použití. Pouze pro trvalou instalaci v průmyslových závodech (velké nářadí).

Snímače je možné použít do teploty až 1200°C uvnitř sila, tlak uvnitř nádoby do 10 barů. Velkou výhodou je, že velikost lopatek je volitelná - od miniaturních lopatek až po lopatky o velikosti 2 metrů.

Dojde-li v případě poruchy ke zvýšení tlaku v hlavě jednotky, působí kompenzační membrána jako průtržný kotouč (> 2 bar). Přístroje nesmí přijít do kontaktu s agresivními plyny a kapalinami.

Funkce:
1.) točivý moment uvolňování lze nastavit přesně a opakovatelně, plné zatížení je dlouhodobě stabilní
        a) účinky - stanovený točivý moment uvolňování může být uplatněn u dalších měřicích míst
                      – pružina nevratná, mohou být použity menší lopatky
        b) výhody - bude vybaven v případě podobných nebo stejných měřicích bodů
2.) točivý moment uvolňování může být nastavitelný velmi nízko
        a) účinky - nízký točivý moment zajišťuje bezpečné přepínání
        b) výhody – větší bezpečnost v případě jiného proudění; lehké produkty
3.) magnetická třecí spojka je součástí krokového motoru
        a) účinky - nebezpečné přepínání
        b) výhody - je nezbytná třecí spojka
4.) motor je připojen přímo, bez zátěže na hřídeli

Stáhnout základní info (EN)

 

Vrtulkové snímače

MBA 800
MBA 810
MBA 820

Vrtulkový snímač je vyráběn v různých provedeních a může být přizpůsoben daným podmínkách provozu. Různé typy provedení snímačů nabízí každému uživateli optimální řešení. K dispozici také provedení pro teploty až 1200°C a tlaky až 10 barů.

Pouzdro snímače je ve verzi původních typů MBA200.

Katalog

Stáhnout
(EN)

Návod k použití

Stáhnout
(CZ)
Stáhnout
(EN)

MBA 888

Speciální provedení pouzdra snímače s obdobnými parametry řady MBA800

Katalog

Stáhnout
(EN)

Návod k použití

Stáhnout
(EN)

 

Příruby vrtulkových snímačů

Typy lopatek vrtulky

Vrtulkové snímače MBA800 - základní nastavení

Vrtulkové snímače nové řady lze nastavovat podle níže uvedených parametrů. U řady MBA810 a MBA820 jsou k dispozici přepínače pro volbu funkce (SW2) viz níže, citlivosti (SW3), a funkce výstupního relé (SW1). U řady MBA888 je program pevně nastaven z výroby. Lze však objednat dle níže uvedené tabulky jeho funkci.

Nastavení funkce krokového motorku

Uvedené časy jsou v sec. a jsou orientační.