AKTUALITY

Oboustranný lankový spínač 2x50 metrů typ LH

Základní popis

Lankový spínač pro nouzové zastavení slouží jako spínač ovládaný lankem. Spínač je vybaven montážními nohami, ovládací pákou uzpůsobenou pro uchycení lanka, resetovací modrou pákou mechanického blokování a dvěma otvory se závitem pro kabelové vývodky M25x1,5. Uvnitř je vybaven spouštěcím mechanismem a počtem mikrospínačů podle specifikace (1 až 4 – tento počet určuje číslice za lomítkem v typovém značení). Základním příslušenstvím k tomuto spínači je lanko a napínací pružiny. Doporučujeme použít lanko RL5 a pružiny SPF-W z našeho příslušenství. V případě použití nevhodného lanka a nebo nevhodných pružin výrobce neručí za správnou funkci spínače. Pro snadnější montáž a lepší kvalitu montáže lze použít také další příslušenství: očko na lanko, lankové svorky, napínací šrouby a vodící oka pro vedení lanka.

Spínače se vyrábí s různými typy skříní podle jejich použití.

Základní značení

Základní rozdělení

Rozliš.
značení

Popis

Orientační vzhled

LHP...

Polyester vyztužený skelnou tklaninou

 

žlutá barva

Lankový spínač oboustranný do zóny 22

 

 

-VA

Nerezové provedení. Spínač určený pro chemicky agresivní prostředí například výroba hnojiv. Žlutá barva

Lankový spínač oboustranný nerezové provedení

 

 

-S

Lankový spínač v provedení třídy II ochranného krytování.
Typ existuje pouze pro lankové spínače.

Jednostranný lankový spínač - pravý

   

-EX

Lankový spínač v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu zóna 22 a nebo zóna 21. Lankový spínač oboustranný do zóny 22

LHM...

Šedá litina

 

žlutá barva

Lankový spínač oboustranný do zóny 22

 

 

 -EX

Lankový spínač v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu zóna 22 a nebo zóna 21.

Lankový spínač oboustranný do zóny 22

NS-01...

Výrobek ZAM

Pevný závěr

Informace o spínači jsou v jiné sekci webu

 

Lankový spínač v provedení do důlního prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a prachu.

Lankový spínač oboustranný pevný závěr


Lankový spínač je vybaven jedním nebo několika spínacími kontaktními prvky. Každý kontaktní prvek obsahuje dva samostatné kontakty s nuceným vedením. Synchronizace kontaktů v kontaktním prvku je zajištěna mechanicky táhlem. Detaily ke kontaktním prvkům jsou k dispozici v záložce Kontakty spínačů DuK.

Spínače jsou vyráběny ve dvou skupinách s odlišnou stavbou vnitřního mechanismu pro kontaktní prvky. První skupina používá tzv. synchronizační mechanismus mezi mechanikou páky pro lanko a kontaktnmi prvky. Kontaktní prvky jsou vzájemně synchronizovány mezi sebou. Druhá skupina tuto synchronizaci nemá a pohyb páky je přes vačku přímo přenášen na kontaktní prvky. 

 

Základní značení

Základní rozdělení

Rozliš.
značení

Popis

Vzhled mechanismu

LHPw...

LHMw...

Spínač se synchronizačním mechanismem

 není

 

Rozdíl sepnutí mezi jednotlivýmí prvky je 0° natočení páky.

Lankový spínač oboustranný do zóny 22

LHPEw...

LHMEw...

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. "economy verze"

písmeno

E

 

Rozdíl sepnutí mezi jednotlivýmí prvky je od 0° do 2° natočení páky.

Vzhled kontaktních prvků v economy verzi

 

Funkce a obsluha oboustranného lankového spínače LH..

Zatáhněte za lanko tak, aby došlo k aktivaci spínače. Spínač se zaaretuje v poloze příslušného směru zatažení. Spínač svou aktivací sepne – rozepne kontakty podle své kontaktní výbavy. Pro vrácení spínače do původní polohy pootočte modrou páku blokování směrem k víku spínače.

 

 

Údržba oboustranného lankového spínače typu LH

Lankové nouzové spínače firmy Dittelbach & Kerzler díky své konstrukci a použitému materiálu nevyžadují žádnou údržbu. Ke správné funkci spínače je nutno udržovat dráhu lanka tak, aby se lanko nedotýkalo jiných předmětů ani konstrukce zařízení i při jeho zatažení s výjimkou vodících ok. Oka se musí udržovat v průchodném stavu, bez zvýšeného odporu proti pohybu lanka. Koncové pružiny udržujte čisté a seřízené, tak aby byla zachována jejich správná funkce.

Mechanická montáž oboustranného lankového spínače typu LH

Před montáž (případ nepřipevněné páky): Postavte spínač na obě jeho nohy před sebe tak, aby typový štítek byl na levé straně. Vyšroubujte šestihranný šroub klíčem č.10 včetně podložky. Uchopte přiloženou vidlicovou páčku do ruky tak, aby zapuštění otvoru bylo na Vaší straně. Dejte tuto páčku vidlicí směrem nahoru na volný konec hřídelky a upevněte jej šroubem i s podložkou točivým momentem o síle 8 Nm.

Montáž: Upevnění se provede pomocí dvou vhodných šroubů M10 za podélné otvory na noze na plochou stabilní konzolu. Doporučujeme polohu spínače víkem směrem nahoru a reset páku modré barvy viditelně a přístupně pro obsluhu. Nedoporučujeme montáž spínače vzhůru nohama v prostředí s přímým působením vody a teploty pod bodem mrazu.

Konce lanek na straně spínače se  bezpečně připevní vhodnými prostředky např. oka SKA5 pro ohyb lanka, svorky SKL5 na napínací šroub. Pokud se předpokládají vibrace dopravníku, které mohou způsobit uvolnění matek, doporučujeme doplnit svorky a napínací šrouby kontramatkami. Napínací šroub se navleče na ocelový trn na konci páky. Opačný konec lanka upevníme k pružině SPF-W opět vhodnými prostředky např. oka SKA5 pro ohyb lanka, svorky SKL5. Pružinu přichytíme za pevný bod. Aby byly splněny normové podmínky, musí být lanko předpnuto.

Pružina SPF-W slouží k vyvolání nouzového zastavení při přetržení lanka. Předpnutí musí být takové, aby při úplném odstranění zátěže jednoho lanka druhé lanko pomocí druhé pružiny aktivovalo spínač a zablokovalo jej.

Lanko by mělo být vedeno pomocí vhodných podpěr např. vodící oka SH. Vodící oka musí mít takovou rozteč aby byly splněny normové požadavky daného stroje. Obvyklá rozteč vodících ok je 3 metry. Doporučená minimální rozteč je 2,2metrů a maximální rozteč 4,5 metrů. Vodící oka musí být z hladkého kulatého materiálu min. průměru 8 mm, s dírou pro provlečení lanka minimálně 14 mm. Lanka musí být vedena v přímce. Nejbližší oko ke spínači musí být v takové vzdálenosti, aby nedocházelo k znemožnění zatažení díky úchytným prvkům lanka. Tam kde jsou upevněny pružiny, musí být prostor kolem pružin volný bez překážek, které by mohly způsobit zablokování.

Podrobnosti naleznete v záložce Příslušenství a Sestavení příslušenství.

Příslušenství
Sestavení příslušenství.

Pokud nelze dodržet tato pravidla, konzultujte změny s výrobcem, nebo s dovozcem. V opačném případě výrobce ani dovozce neručí za správnou funkci spínače. 

Před instalací doporučujeme vyrobit montážní dokumentaci zkušeným konstruktérem.

Bez těchto znalostí není možné kvalitně navrhnout polohu instalace lanka nouzového zastavení.

Naše firma poskytuje službu vytvoření montážní dokumentace, které tyto aspekty instalace řeší. Montážní dokumentace vytváříme již více jak deset let. Další informace jsou v prospektu "Montážní dokumentace"

Montážní dokumentace

Elektrické zapojení

Popis instalace

Sejměte víko uvolněním šestihranných šroubů. Podle vybavení se v otevřeném vnitřním prostoru nachází jeden nebo více spínacích kontaktních prvků - mikrospínačů.  Funkce dílčích kontaktů je vytištěna na spínacím prvku. Zapojte kontakty v souladu s požadavky na dané zařízení. Pro propojení použijte kabely s průřezem od 0,75 do 2,5 mm2. Dotáhněte kroutícím momentem 0,5 až 0,9 Nm. Pro vývod kabelů jsou k dispozici 2 otvory se závitem M25x1,5. Poté se nasadí víko a upevní šrouby točivým momentem o síle 3 Nm. Šroubení kabelů dotáhněte dle pokynů výrobce kabelových vývodek.

 

Schéma kontaktů spínacích kontaktních prvků u nejpoužívanějších typů

Pro montáž a projekci obecně považujeme spínací kontaktní prvek nejblíže páce za prvek A, a následně prvek B. Kontakty potom označujeme jako 1A, 2B a podobně. Spínací kontaktní prvky fyzicky nejsou takto označeny.

Základní značení

 Popis

Vzhled mechanismu a umístění kontakních prvků (mikrospínačů) s kontakty

LHPEw-18/1-BCZ

LHPEw-18/1-BCZ-S

LHMEw-18/1-BCZ

LHMEw-18/1-BCZ-S


LHPEw-18/1-BCZ-VA

LHMEw-18/1-BCZ-EX

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku.

Spínač nená spínací kontakty k signalizaci a identifikaci místa aktivace. Pro tyto účely je nutné spínač zapojit vždy jako samostatný bezpečnostní obvod například do bezpečnostního PLC. Náročné na kabeláž.

Kontakt A - typ 18 - NC a NC

 

LHPEw-18/1+10/1-BCZ

LHPEw-18/1+10/1-BCZ-S

LHMEw-18/1+10/1-BCZ

LHMEw-18/1+10/1-BCZ-S


LHPEw-
18/1+10/1-BCZ-VA


LHMEw-
18/1+10/1-BCZ-EX

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku A.

Spínací kontakt lze použít k signalizaci a identifikaci místa aktivace nebo dle typu bezpečnostního obvodu pro jeho zapojení.

Kontakt A - typ 18 - NC a NC

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

LHPEw-10/2-BCZ

LHPEw-10/2-BCZ-S

LHMEw-10/2-BCZ

LHMEw-10/2-BCZ-S

LHPEw-10/2-BCZ-VA

LHMEw-10/2-BCZ-EX

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty nejsou vzájemně synchronizovány.

Spínací kontakty lze použít k signalizaci a identifikaci místa aktivace nebo dle typu bezpečnostního obvodu pro jeho zapojení.

Kontakt A - typ 10 - NC a NO

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

LHPEw-18/2-BCZ

LHPEw-18/2-BCZ-S

LHMEw-18/2-BCZ

LHMEw-18/2-BCZ-S

LHPEw-18/2-BCZ-VA

LHMEw-18/2-BCZ-EX

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku A a B.

Spínač nená spínací kontakty k signalizaci a identifikaci místa aktivace. Pro tyto účely je nutné spínač zapojit vždy jako samostatný bezpečnostní obvod například do bezpečnostního PLC. Náročné na kabeláž.

Kontakt A - typ 18 - NC a NC

Kontakt B - typ 18 - NC a NC

LHPw-18/1+10/1-BCZ

LHPw-18/1+10/1-BCZ-S

LHMw-18/1+10/1-BCZ

LHMw-18/1+10/1-BCZ-S


LHPw-
18/1+10/1-BCZ-VA


LHMw-
18/1+10/1-BCZ-EX

Spínač se synchronizačním mechanismem.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány.

Spínací kontakt lze použít k signalizaci a identifikaci místa aktivace nebo dle typu bezpečnostního obvodu pro jeho zapojení.

Kontakt A - typ 18 - NC a NC

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

LHPw-10/2-BCZ

LHPw-10/2-BCZ-S

LHMw-10/2-BCZ

LHMw-10/2-BCZ-S


LHPw-
10/2-BCZ-VA


LHMw-
10/2-BCZ-EX

Spínač se synchronizačním mechanismem.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány.

Spínací kontakt lze použít k signalizaci a identifikaci místa aktivace nebo dle typu bezpečnostního obvodu pro jeho zapojení.

Kontakt A - typ 10 - NC a NO

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

LHPEw-10/2-BCZ-EX

LHPEw-10/2-BCZ-VA-EX

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty nejsou vzájemně synchronizovány.

Spínací kontakty lze použít k signalizaci a identifikaci místa aktivace nebo dle typu bezpečnostního obvodu pro jeho zapojení.

Kontakt A - typ 10 - NC a NO

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

LHPEw-18/1+10/1-BCZ-EX

LHPEw-18/1+10/1-BCZ-VA-EX

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. ekonomy verze.

Použití pro bezpečnostní obvod vyžadující dvě bezpečnostní smyčky. Rozpínací kontakty jsou vzájemně synchronizovány v kontaktním prvku A.

Spínací kontakt lze použít k signalizaci a identifikaci místa aktivace nebo dle typu bezpečnostního obvodu pro jeho zapojení.

Kontakt A - typ 18 - NC a NC

Kontakt B - typ 10 - NC a NO

Spínače s označením ..-KBCZ..

 

U typu s označením -K je ve spínači instalována propojovací svorkovnice se svorkami jejichž počet se stanovuje individuálně podle projektu. Taktéž typ svorek je volitelný dle požadavku. Standardně jsou dodávány pružinové svorky do průřezu vodiče 2,5mm2.

Technické parametry spínače typu LH

 

Maximální dráha lanka

2x50 metrů

Spínací horizontální dráha

34 mm

Síla nutná pro sepnutí

> 40N

Vstup pro kabely

2 x otvor se závitem M 25x1,5 utěsněný záslepkou nebo adaptérem 1/2" NPTF

Krytí

IP 67

Třída ochrany krytu

dle typu: II nebo I

Kontakty

dle typu viz. výše

Zatížitelnost

400V AC/6A , 230V AC/8A, 24V DC/10A, 80V DC/3A

Materiál skříňky

polyester vyztužený skelnou tkaninou ( LHPEw-../... ) nebo šedá litina ( LHMEw-../... )

Barva skříňky

Žlutá RAL 1004 nebo červená RAL 3000, jiné barvy na přání

Hmotnost

2,0 až 2,3 kg ( LHP.w-../... )
5,6 až 5,9kg (LHM.w-../... )

Upevnění

2 podélné otvory pro šrouby M 10

Rozsah teplot

-40°C až +85°C

Hodnoty pro výpočet úrovně vlastností PL

B10 = 80 000 cyklů

 

Příslušenství k oboustrannému lankovému spínači typu LH..

Bližší informace k příslušenství naleznete na stránce Příslušenství k lankovému spínači DuK

 

Typy příslušenství a minimální počty pro jeden lankový oboustranný spínač typu LH.. 2x50m

Obj. značení

Popis

Počet
kusů

SPF-W

napínací pružina

2

SPS6

napínací šroub s kontramatkami 1xM6 s pravým závitem a 1xM6 s levým závitem

2

SKL5

svorka lanka

8

SKA5

očnice pro ohyb lanka

4

vývodka M25 x 1,5

vývodka M25 x 1,5 s gum. těsněním

2

sada upevňovacích šroubů M10

sada upevňovacích šroubů M10 pozink

1

     

RL5B

lanko průměru 5 mm – počet metrů

=L*

SH3

vodící oko

=L/3*

VLS-1-ZN

Vlajka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ symbol 5638

=SH3*

*Pravidlem pro stanovení délky a počtu je krajní vzdálenost bodů úvazku lanka s přičtením 1,5 – 2 metrů na každý konec lanka (ohyb, rezerva a roztažnost). Lze tedy vypočítat: U oboustranného spínače pro úsek 100metrů bude potřeba 108 metrů lanka (100m+4x2m). Vodící oka se stanoví podle skutečné potřeby z dokumentace nebo dělením délky lanka třemi metry. Počet zvýrazňujících vlaječek je shodný s počtem vodících ok.