AKTUALITY

Rozměry variant MBA800 a délka ponoru

Pro různé procesní připojení a teplotu materiálu se používají určené konstrukce. Pro teplotu nad 80°Celsia se mezi hlavu vrtulkového snímače a procesní připojení snímače vkládá distanční vložka s hřídelí. Tato vložka slouží jako chladič mezi silem a hlavou snímače.

Tato část má také za úkol posunout hlavu snímače s elektronikou do prostoru s takovou teplotou, která nezpůsobí překročení provozní teploty snímače. Bude li teplota v prostoru s hlavou snímače vyšší jako provozní, tak hlavu je nutné oddálit více nebo od horké nádoby odizolovat vhodným materiálem. Avšak distanční vložka nesmí být  zaizolována. Ve vyjimečných případech v horkých provozech je nutné hlavu snímače ochlazovat.

Jsou aplikace, u kterých vzniká jiný problém, zejména v zimním období u vertikálních instalací s napadaným sněhem, který by hlavu zcela zasypal.

Standardní konstrukce s rozměry a s ochrannou trubku, teplota max. 80°C v nádobě

 

Konstrukce s rozměry a s ochrannou trubku, teplota max. 200°C v nádobě