AKTUALITY

Výrobky Ex s ukončenou výrobou

Monitorování důlního ovzduší - ukončená výroba

MDO-01

Monitorování důlního ovzduší. Kontinuálně měří koncentraci požadovaných plynů v důlním ovzduší.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

DAN-01

Důlní anemometr, který je určen pro vyhodnocení rychlosti a směru proudění plynu měřící sondou AN-01.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

Signal-5

Přenosný signalizační metanometr SIGNAL 5 je určen pro nepřetržitou kontrolu obsahu metanu v důlním ovzduší.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

PSBI-01 vysílač přenosového systému binárních informaci PSBI-01 je zařízení k přenosu binárních informací směrem k řídicímu systému.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Měření hladin - ukončená výroba

JBP-BOS-*

Jiskrově bezpečný převodník D/A s JB vstupy. Je určen k oddělení JB obvodů od silových obvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

ISH

Ionizační snímač hladiny. Je určen k meznímu stanovení hladiny pevných a kapalných látek v zásobnících nebo mezních poloh uzavíracích zařízení v těžkých prostředích hlubinných dolů, hutí, cementáren s prostředím nebezpečí výbuchu metanu a výbuchu plynů a par BE3N2 a výbuchu hořlavých prachů.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

ISH-2

Ionizační snímač hladiny. je určen pro jednobodovou kontrolu mezních hladin sypkých nebo kapalných látek v zásobnících,mezních poloh uzavíracích zařízení, hlídání a signalizaci koncových poloh dopravních zařízení a jiných aplikací v těžkých provozech.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

RSH-04-XXX

Radarový snímač hladiny. Souprava bezkontaktním způsobem měří hladinu sypkých materiálů (úroveň, hloubku, výšku) v zásobnicích a nádobách s možností dálkového přenosu naměřených dat. Při objednávání specifikujte dle Návodu k použití.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Systémy pro seismickou telemetrii - ukončená výroba

SEZ

Systém pro seismickou telemetrii SEZ.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

SAZ

Seismoakustický systém (150-4000HZ).

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

SLZ

Seismologický systém SLZ (0-100HZ).

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Telefonní systémy - ukončená výroba

TIG

TIG-S

TIG-D

TIG-SD

Jiskrově bezpečný telefon je určen ke komunikaci v těžkém průmyslovém prostředí s velkou vlhkostí, hlukem, prašností a nebezpečím výbuchu par a plynů zařazených do skupiny výbušnosti I a II. Bližší informace k jednotlivým variantám naleznete v Návodu k použití.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Bezdrátové spojení důlních pracovišť SEFAR - ukončená výroba

SEFAR-AB1

Bezdrátové spojení důlních pracovišť.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

SEFAR-BZS

Bezdrátový systém spojení pro báňské záchranáře v zásahu.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

Kamerové systémy a kamery - ukončená výroba

KS-03

Kamerový systém KS-03 slouží k monitorování situace v prostředích s nebezpečím výbuchu a k přenosu informace na povrch po telefonním vedení.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

KS-01

Zařízení KS-01 se používá k monitorování prostředí pomocí bezdrátové kamery s duplexním přenosem hlasu.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

KS-01-M

Modemová skříň KS-01-M slouží k připojení bezdrátové kamery a převodu videosignálu na telefonní vedení.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

ZSBE-W

Přenosová skříň ZSBE-W slouží k přenosu videosignálu v podzemních i povrchových prostorech dolů se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu z kamery do modemové skříně prostřednictvím sítě WiFi.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

KR-02

Modemová skříň KS-01-M slouží k připojení bezdrátové kamery a převodu videosignálu na telefonní vedení.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Automatizační, měřící a regulační prvky - ukončená výroba

SME-01

Zařízení sloužící k měření průtoku plynů.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

KPV-02

Kontinuální pásobá váha s integrátorem. Slouží k měření výkonu dopravníkového pásu (hmotnostního toku) a k výpočtu celkové hmotnosti přepravovaných hmot.Při objednávání specifikujte viz Návod k použití.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

KPV-01

Kontinuální pásová váha,instaluje se na pásový dopravník v důlních hlubinných prostorách a tunelech. Standartně se dodává s průzorem pro displej a bez komunikace. Lze objednat bez průzoru a s komunikaci RS485-IS.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

ACC-700N

ACC-701N

ACC-705N

ACC-710N

Nabíječky řady ACC-700N se skládají z automatických nabíjecích obvodů, akumulátorových konektorů pro Signal 5, indikačních LED a vnějšího krytu.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

SMA-01

Prostředek pro jednoduchou automatizaci a nahrazení složitých reléových zapojení. Je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu plynujících dolů. Při objednávání specifikujte viz Návod k použití.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

TP 1 tyčový potenciometr slouží pro měření vysunutí hydraulického válce například v systému hydraulické důlní výztuže.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

 

SN1A/****

Vývodkový převodník je určen k snímání přítomnosti napětí ze silových obvodů v normalizované řadě od 24V, 50Hz do 1000V/50Hz na signály galvanicky oddělené do ověřených JB obvodů nebo silových obvodů do 60V.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Zvuková a světelná signalizace - ukončená výroba

RZ 01

RZ 02

RZ 03

Elektrické akustické zařízení skládající se z RZ 01 (nevýbušný rázový zvon), RZ 02 (nevýbušná houkačka) a RZ 03 (nevýbušný zvonek).

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

NIJ optická signalizační jednotka.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Stykačové skříně - ukončená výroba

NRS-100-XX

Nevýbušný reverzační stykač je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu plynujících dolů k dálkovému ovládání elektrických strojů například pohonů.Při objednávání specifikujte viz Návod k použití.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Tlačítkové skříně - ukončená výroba

OS-ia

Tlačítková skříň max. 8 tlačítek a otočných ovladačů, slouží ke spínání a rozpínání jiskrově bezpečných obvodů a signálů.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

X2A02/Z

Nevýbušný dvou tlačítkový ovladač se signalizací.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

X2A04/Z

Nevýbušný tří tlačítkový ovladač se signalizací.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Svorkovnicové skříně - ukončená výroba

STN

Svorkovnicová telekomunikační skříň pro 420 svorek - 275V /120mA.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

XD 200

Svorkovnicová skříň 220 wago svorek - 250V /150mA AC max. Při objednávání specifikujte počet kusů a typ vývodek ve všech víkách+přívodní parametry.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

X1D3F1/Z slouží k průběžnému spojování kabelů a jejich odbočování s vývodkou NV 32.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

Vývodky a průchodky- ukončená výroba

NVGY 40

Pancířová vývodka. Pryžový kroužek Ø40.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Ovládací skříně - ukončená výroba

N1A/X

Reléová skříň slouží jako prvek jednoduchých obvodů průmyslové automatizace v Ex prostředí uhelných dolů ohrožených výbuchem metanu nebo uhelného prachu.Při objednávání specifikujte viz Návod k použití.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

OSK-01

Ovládací skříň důlních strojů.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

OSK-02

Ovládací skříň důlních strojů.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

SOD-01

Ovládací skříň, používaná k dálkovému ovládání důlního stroje, např. kombajnu.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Spínače - ukončená výroba

X2K2B1/Z

Nevýbušný koncový spínač, pákový.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

X1AV.1/Z

X1AV11/Z

X1AV31/Z

X1AV11/Z nevybušný vypínač dvoupólový.

X1AV31/Z nevýbušný vypínač trojpólový.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

SXD-01

Nevýbušný koncový spínač.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

SKD-01

Nevýbušný důlní jistič.Při objednávání specifikujte napětí na přívodu a jmenovitý trvalý proud viz Návod k použití.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Spojky, vidlice, zásuvky - ukončená výroba

NKR 1000/160

Nevybušná kabelová rychlospojka 1000V/160A.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

NKR 1000/360

Nevybušná kabelová rychlospojka 1000V/360A.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

NZZ 63

Vidlice, zásuvka 63A. Nevýbušná propojka slouží k propojení (prodloužení) kabelů.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Optika - ukončená výroba

POK-01 K X X XXX

Předkonektorováný optický kabel se používá k realizaci rozebíratelných optických tras, nebo k napojení datových optických skříní na optickou trasu. Při objednávání specifikujte viz Návod k použití.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

POK-01 S X

Propojovací skříňky předkonektorovaného optického kabelu. Při objednávání specifikujte viz Návod k použití.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

POK-72XX

POK-36XX

Propojovací optická skříň k propojování až 36 nebo až 72 optických vláken. Při objednávání specifikujte viz Návod k použití.

Katalogový list

není k dispozici

Návod k použití

Stáhnout

 

POK-02 K X

(viz Návod k použití)

Propojovací optický kabel slouží k připojování zařízení s optickým výstupem k optické síti přes standardní nevýbušnou průchodku,případně k vzájemnému propojení zařízení s optickým výstupem. Při objednávání specifikujte viz Návod k použití. Vzor pro objednávání POK-02 K CC30-0.50/0.75 4.

Katalogový list


není k dispozici

Návod k použití

Stáhnout

 

Identifikace - ukončená výroba

DIK-01 důlní identifikační karta pro identifikaci důlních pracovníků.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz