AKTUALITY

Výrobky Ex s ukončenou výrobou

    

Monitorování důlního ovzduší - ukončená výroba

MDO-01

Monitorování důlního ovzduší. Kontinuálně měří koncentraci požadovaných plynů v důlním ovzduší.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

DAN-01

Důlní anemometr, který je určen pro vyhodnocení rychlosti a směru proudění plynu měřící sondou AN-01.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

Signal-5

Přenosný signalizační metanometr SIGNAL 5 je určen pro nepřetržitou kontrolu obsahu metanu v důlním ovzduší.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

PSBI-01 vysílač přenosového systému binárních informaci PSBI-01 je zařízení k přenosu binárních informací směrem k řídicímu systému.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Měření hladin - ukončená výroba

JBP-BOS-*

Jiskrově bezpečný převodník D/A s JB vstupy. Je určen k oddělení JB obvodů od silových obvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

ISH

Ionizační snímač hladiny. Je určen k meznímu stanovení hladiny pevných a kapalných látek v zásobnících nebo mezních poloh uzavíracích zařízení v těžkých prostředích hlubinných dolů, hutí, cementáren s prostředím nebezpečí výbuchu metanu a výbuchu plynů a par BE3N2 a výbuchu hořlavých prachů.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

ISH-2

Ionizační snímač hladiny. je určen pro jednobodovou kontrolu mezních hladin sypkých nebo kapalných látek v zásobnících,mezních poloh uzavíracích zařízení, hlídání a signalizaci koncových poloh dopravních zařízení a jiných aplikací v těžkých provozech.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Bezdrátové spojení důlních pracovišť SEFAR - ukončená výroba

SEFAR-BZS

Bezdrátový systém spojení pro báňské záchranáře v zásahu.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

Kamerové systémy a kamery - ukončená výroba

KS-01

Zařízení KS-01 se používá k monitorování prostředí pomocí bezdrátové kamery s duplexním přenosem hlasu.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

KS-01-M

Modemová skříň KS-01-M slouží k připojení bezdrátové kamery a převodu videosignálu na telefonní vedení.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

ZSBE-W

Přenosová skříň ZSBE-W slouží k přenosu videosignálu v podzemních i povrchových prostorech dolů se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu z kamery do modemové skříně prostřednictvím sítě WiFi.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

KR-02

Modemová skříň KS-01-M slouží k připojení bezdrátové kamery a převodu videosignálu na telefonní vedení.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Zvuková a světelná signalizace - ukončená výroba

NIJ optická signalizační jednotka.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Automatizační, měřící a regulační prvky - ukončená výroba

TP 1 tyčový potenciometr slouží pro měření vysunutí hydraulického válce například v systému hydraulické důlní výztuže.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

 

SN1A/****

Vývodkový převodník je určen k snímání přítomnosti napětí ze silových obvodů v normalizované řadě od 24V, 50Hz do 1000V/50Hz na signály galvanicky oddělené do ověřených JB obvodů nebo silových obvodů do 60V.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Tlačítkové skříně - ukončená výroba

X2A02/Z

Nevýbušný dvou tlačítkový ovladač se signalizací.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Svorkovnicové skříně - ukončená výroba

X1D3F1/Z slouží k průběžnému spojování kabelů a jejich odbočování s vývodkou NV 32.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

Ovládací skříně - ukončená výroba

OSK-02

Ovládací skříň důlních strojů.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

SOD-01

Ovládací skříň, používaná k dálkovému ovládání důlního stroje, např. kombajnu.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Spínače - ukončená výroba

SKD-01

Nevýbušný důlní jistič.Při objednávání specifikujte napětí na přívodu a jmenovitý trvalý proud viz Návod k použití.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Spojky, vidlice, zásuvky - ukončená výroba

NKR 1000/160

Nevybušná kabelová rychlospojka 1000V/160A.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

NKR 1000/360

Nevybušná kabelová rychlospojka 1000V/360A.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

NZZ 63

Vidlice, zásuvka 63A. Nevýbušná propojka slouží k propojení (prodloužení) kabelů.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

Identifikace - ukončená výroba

DIK-01 důlní identifikační karta pro identifikaci důlních pracovníků.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz