AKTUALITY

Jednostranný lankový spínač 1x50 metrů

LHPEw-18/1-BSL-S

Představujeme vám nový typ jednostranného spínače pro aplikaci 1x50 metrů na levou nebo pravou stranu. Strany jsou rozlišeny v typovém označní např. LHPEz-18/1-BSLCZ-S a LHPEz-18/1-BSRCZ-S. Spínač s lankem směřující na levou stranu od páky má v typovém značení písmeno "L" např. LHPEz-18/1+10/1-BSLCZ-S a spínač s lankem směřující na pravou stranu od páky má v typovém značení písmeno "R" např. LHPEz-18/1+10/1-BSRCZ-S. Bližší vysvětlivky označení naleznete v produktech - Produkty - Automatizace - Bezpečnostní prvky.

Nově je zavedena národní přípona "CZ", která stanovuje vybavení spínače originálním českým návodem vázaným výrobním číslem k danému výrobku.

Původní značení aretace symbolem w bylo letošním rokem změněno na symbol z pro jednodušší přehlednost použití správných pružin.

 

 

BSRCZ - BSLCZ provozní stav

Nové funkce

Vylepšení jednostraného spínače spočívá v přidání nové funkce aretace při uvolnění - utržení lanka. Spínač se v tomto případě zaaretuje. Pro jeho uvolnění se musí pootočit reset páčka modré barvy.

BSRCZ - BSLCZ přetržení lanka

Nová funkce umožňuje použít pružinu s řetízkem na konci lanka místi pevného úvazku. V tomto případě má pružina s označením SPF-Z jinou funkci než pružiny  s označením SPF-W pro oboustranný lankový spínač. Při instalaci se pružina SPF-Z nenatahuje, ale zůstává stažená. Pružina slouží pro aktivaci spínače i při zatažení v ose lanka.

BSRCZ - BSLCZ zatažení za lanko

SPF-Z

Další změnou je nahrazení kovové modré reset páčky za plastovou, která svými vlastnostmi je použitelná i do agresivního prostředí, kde se používala speciální nerezová páčka (spínače s příponou "VA").

Údržba jednostranného lankového spínače typu LH

Lankové nouzové spínače firmy Dittelbach & Kerzler díky své konstrukci a použitému materiálu nevyžadují žádnou údržbu. Ke správné funkci spínače je nutno udržovat dráhu lanka tak, aby se lanko nedotýkalo jiných předmětů ani konstrukce zařízení i při jeho zatažení s výjimkou vodících ok. Oka se musí udržovat v průchodném stavu, bez zvýšeného odporu proti pohybu lanka. Koncové pružiny udržujte čisté a seřízené, tak aby byla zachována jejich správná funkce.

Spínače s označením ..-KBCZ..

 

U typu s označením -K je ve spínači instalována propojovací svorkovnice se svorkami jejichž počet se stanovuje individuálně podle projektu. Taktéž typ svorek je volitelný dle požadavku. Standardně jsou dodávány pružinové svorky do průřezu vodiče 2,5mm2.

Mechanická montáž jednostranného lankového spínače typu LH

Před montáž (případ nepřipevněné páky): Postavte spínač na obě jeho nohy před sebe tak, aby typový štítek byl na levé straně. Vyšroubujte šestihranný šroub klíčem č.10 včetně podložky. Uchopte přiloženou vidlicovou páčku do ruky tak, aby zapuštění otvoru bylo na Vaší straně. Dejte tuto páčku vidlicí směrem nahoru na volný konec hřídelky a upevněte jej šroubem i s podložkou točivým momentem o síle 8 Nm.

Montáž: Upevnění se provede pomocí dvou vhodných šroubů M10 za podélné otvory na noze na plochou stabilní konzolu. Doporučujeme polohu spínače víkem směrem nahoru a reset páku modré barvy viditelně a přístupně pro obsluhu. Nedoporučujeme montáž spínače vzhůru nohama v prostředí s přímým působením vody a teploty pod bodem mrazu.

Konec lanka na straně spínače se  bezpečně připevní vhodnými prostředky např. oka SKA5 pro ohyb lanka, svorky SKL5 na napínací šroub. Pokud se předpokládají vibrace dopravníku, které mohou způsobit uvolnění matek, doporučujeme doplnit svorky a napínací šrouby kontramatkami. Napínací šroub se navleče na ocelový trn na konci páky. Opačný konec lanka upevníme k pružině SPF-Z opět vhodnými prostředky např. oka SKA5 pro ohyb lanka, svorky SKL5. Pružinu přichytíme za pevný bod. Aby byly splněny podmínky normy ČSN EN ISO 13850, musí být lanko předpnuto.

Pružina SPF-Z slouží k vyvolání nouzového zastavení při zatažení v ose lanka směrem ke spínači. Předpnutí pružiny musí být takové, aby páka byla kolmo k základně spínače. Předpnutí pružiny je minimální (cca o 10mm).

Lanko by mělo být vedeno pomocí vhodných podpěr např. vodící oka SH. Vodící oka musí mít takovou rozteč aby byly splněny normové požadavky daného stroje. Obvyklá rozteč vodících ok je 3 metry. Doporučená minimální rozteč je 2,2metrů a maximální rozteč 4,5 metrů. Vodící oka musí být z hladkého kulatého materiálu min. průměru 8 mm, s dírou pro provlečení lanka minimálně 14 mm. Lanka musí být vedena v přímce. Nejbližší oko ke spínači musí být v takové vzdálenosti, aby nedocházelo k znemožnění zatažení díky úchytným prvkům lanka. Tam kde jsou upevněny pružiny, musí být prostor kolem pružin volný bez překážek, které by mohly způsobit zablokování.

Podrobnosti naleznete v záložce Příslušenství a Sestavení příslušenství.

Příslušenství
Sestavení příslušenství.

Pokud nelze dodržet tato pravidla, konzultujte změny s výrobcem, nebo s dovozcem. V opačném případě výrobce ani dovozce neručí za správnou funkci spínače. 

Před instalací doporučujeme vyrobit montážní dokumentaci zkušeným konstruktérem.

Bez těchto znalostí není možné kvalitně navrhnout polohu instalace lanka nouzového zastavení.

Naše firma poskytuje službu vytvoření montážní dokumentace, které tyto aspekty instalace řeší. Montážní dokumentace vytváříme již více jak deset let. Další informace jsou v prospektu "Montážní dokumentace"

Montážní dokumentace

Technické parametry jednostranného lankového spínače typu LH

 

Maximální dráha lanka

1x50 metrů

Spínací horizontální dráha

34 mm

Síla nutná pro sepnutí

> 40N

Vstup pro kabely

2 x otvor se závitem M 25x1,5 utěsněný záslepkou nebo adaptérem 1/2" NPTF

Krytí

IP 67

Třída ochrany krytu

dle typu: II nebo I

Kontakty

dle typu viz. výše

Zatížitelnost

400V AC/6A , 230V AC/8A, 24V DC/10A, 80V DC/3A

Materiál skříňky

polyester vyztužený skelnou tkaninou ( LHP.w-../... ) nebo šedá litina ( LHM.z-../... )

Barva skříňky

Žlutá RAL 1004 nebo červená RAL 3000, jiné barvy na přání

Hmotnost

2,0 až 2,3 kg ( LHP.z-../... )
5,6 až 5,9kg (LHM.z-../... )

Upevnění

2 podélné otvory pro šrouby M 10

Rozsah teplot

-40°C až +85°C

Hodnoty pro výpočet úrovně vlastností PL

B10 = 80 000 cyklů

 

Příslušenství k jednostrannému lankovému spínači typu LH..

Typy příslušenství a minimální počty pro jeden lankový jednostranný spínač

Obj. značení

Popis

Počet
kusů

SPF-Z

napínací pružina

1

SPS6

napínací šroub s kontramatkami 1xM6 s pravým závitem a 1xM6 s levým závitem

1

SKL5

svorka lanka

4

SKA5

očnice pro ohyb lanka

2

vývodka M25 x 1,5

vývodka M25 x 1,5 s gum. těsněním

2

sada upevňovacích šroubů M10

sada upevňovacích šroubů M10 pozink

1

     

RL5B

lanko průměru 5 mm – počet metrů

=L*

SH3

vodící oko

=L/3*

VLS-1-ZN

Vlajka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ symbol 5638

=SH3*

*Pravidlem pro stanovení délky a počtu je krajní vzdálenost bodů úvazku lanka s přičtením 1,5 – 2 metrů na každý konec lanka (ohyb, rezerva a roztažnost). Lze tedy vypočítat: U jednostranného spínače pro úsek 50metrů bude potřeba 54 metrů lanka (50m+2x2m). Vodící oka se stanoví podle skutečné potřeby z dokumentace nebo dělením délky lanka třemi metry. Počet zvýrazňujících vlaječek je shodný s počtem vodících ok.