AKTUALITY

Základní rozdělení bezpečnostních spínačů

Lankové spínače

Lankový spínač DuK

Jsou důležitým prvkem na dopravníku zejména v prostorách nebezpečných zón strojů pro aktivaci nouzového zastavení v případě nebezpečí na zdraví nebo vzniku materiálních škod.

 

Pro uživatele 

 

Pro konstruktéry
Výhody a typy lankových spínačů DuK
Životnost a náklady na provoz
Převzetí montáže a kontroly
 
Návody a příklady použití
Typy spínačů DuK
Výhody montážní dokumentace

 

Koncové spínače

Koncový spínač DuK

Používají se pro nouzové zastavení při poruchách provozních spínačů poloh zejména u pohyblivých dopravníků přimočarých nebo otočných.

Koncové spínače se také používají na napínací zařízení - napínací stanice gravitační nebo motorové k nouzovému zastavení dopravníku při natažení nebo přetržení pásu.

 

Spínače vybočení

Spínač vybočeníPoužívají se pro speciální aplikace, u kterých je vybočení pásu ze své dráhy považováno za velmi nebezpečné a je při této aktivitě nutné provést nouzové zastavení dopravníku.

Spínače vybočení pro uživatele a pro konstruktéry

 

Typy spínačů DuK

Pro rychlou orientaci v typovém označení spínačů jsou na obrázku zobrazeny základní sestavy spínačů DuK.

Spínače jsou vyráběny ve třech základních provedeních. První řada s označením LHP je polyester vyztužený skelnou tkaninou, modifikovaný pro Ex prostředí polyester vyztužený skelnou tkaninou antistatický se sníženým elektrickým nábojem (ozn. -Ex) a poslední je šedá litina.

Naše firma přidala ještě jeden typ do této skupiny pod označením NS-01, který je v provedení pevný závěr (ocel s povrchovou úpravou komaxit).

Typy spínačů DuK

 

 Základní provedení spínačů DuK

Značení

Popis

Orientační vzhled

-EX

Spínač určený pro zónu 22 nebezpečí výbuchu prachu

Lankový spínač oboustranný do zóny 22

-VA

Nerezové provedení. Spínač určený pro chemicky agresivní prostředí například výroba hnojiv.

Lankový spínač oboustranný nerezové provedení

-S

Lankový spínač v provedení třídy II ochranného krytování.
 Typ existuje pouze pro lankové spínače.

Jednostranný lankový spínač - pravý

Vysvětlení značení spínačů DuK

Typy spínačů DuK řady LH.... Symboly v typovém kódu vytvářejí sestavu spínače - lankového spínače, spínače vybočení, koncového spínače. Detailní popis je k dispozici v dalších částech stránek.

Po sestavení spínače doporučujeme typ před uvedením do projektu prokonzultovat s našimi pracovníky nebo výrobcem. Kombinace sestavy jsou na sebe vzájemně závislé a nelze je tedy vždy sestavit podle níže uvedených hodnot v tabulce.

Příklad typ LHPEw-18/1+10/1-BCZ-S je rozklíčován níže. Symboly se píšou vedle sebe bez mezer.

 

Tabulka vysvětlení pozic kódů v typovém značení

LH 

Spínač

P

skříň spínače - polyester vyztužený skelnou tkaninou

E

ekonomy verze bez synchronizace akčních spínačů s kontakty. Nast. stupně 15° / 8° (+-2,5°)

 

bez označení, pevně stanovené úhly spínání

w

aretace aktivace spínače (oboustranné lankové)

-

Povinný znak

18

kontakty 2NC, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

/

Povinný znak

1

jeden akční spínač s kontakty

+

pouze v případě odlišných typů akčních spínačů s kontakty

10

kontakty 1NC a 1NO, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

/

Povinný znak

1

jeden akční spínač s kontakty

-

Povinný znak

B

páka pro lankový spínač

 

bez další specifikace

 

bez označení, jeden spínací úhel nebo verze F

CZ

země určení - jazyk návodu Česká republika

 

bez označení, standardní kontaktní zapojení obvodů

-S

třída II ochrany krytem pouze pro lankové spínače LHP…

 

bez označení, prostředí bez nebezpečí výbuchu

 

bez označení, páka a páčka reset na levé straně při pohledu na vývodky

 

Tabulka symbolů

LH

P skříň spínače - polyester vyztužený skelnou tkaninou

M skříň spínače - šedá litina

   

   bez označení, se synchronizací akčních spínačů s kontakty. Nast. stupně 25° / 15° (+-2,5°)

E ekonomy verze bez synchronizace akčních spínačů s kontakty. Nast. stupně 15° / 8° (+-2,5°)

     

   bez označení, pevně stanovené úhly spínání

F nastavitelné úhly aktivace akčního spínače

       

   bez označení, bez aretace aktivace

w aretace aktivace spínače (oboustranné lankové)

aretace aktivace pro jednostranné lankové spínače

 

         

-10  kontakty 1NC a 1NO, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

-13  kontakty 1NC a 1NO, pozlacené (AuAg26Ni3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

-16  kontakty 1NC a 1NO, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Za  (60947-5-1 ed.3)

-18  kontakty 2NC, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

-19  kontakty 2NC, pozlacené (AuAg26Ni3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

           

/1 jeden akční spínač s kontakty

/2 dva akční spínače s kontakty

/3 tři akční spínače s kontakty

/4 čtyři akční spínače s kontakty

             

    shodné typy akčních spínačů s kontakty

+ pouze v případě odlišných typů akčních spínačů s kontakty

               

10  kontakty 1NC a 1NO, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

13  kontakty 1NC a 1NO, pozlacené (AuAg26Ni3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

16  kontakty 1NC a 1NO, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Za  (60947-5-1 ed.3)

18  kontakty 2NC, tvrdé stříbro (AgCu3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

19  kontakty 2NC, pozlacené (AuAg26Ni3), tvar Zb  (60947-5-1 ed.3)

                 

/1 jeden akční spínač s kontakty

/2 dva akční spínače s kontakty

/3 tři akční spínače s kontakty

/4 čtyři akční spínače s kontakty

                   

-B     páka pro lankový spínač

-KB  propojovací svorkovnice, páka pro lankový spínač

-R    páka pro koncový spínač

-KR  propojovací svorkovnice, páka pro koncový spínač

-L    páka pro spínač vybočení, bez ozn. s válečkem (bez ozn. 40mm)

-KL  propojovací svorkovnice, páka pro spínač vybočení, bez ozn. s válečkem (bez ozn. 40mm)

                     

    bez další specifikace

SR označení pro jednostranný lankový spínač s vedením lanka na pravou stranu při pohledu na spínač

SL označení pro jednostranný lankový spínač s vedením lanka na levou stranu při pohledu na spínač

2   označení koncového spínače s rozlišením směru natočení páky doleva nebo doprava

50 váleček páky L s průměrem 50mm

80 váleček páky L s průměrem 80mm

                       

   bez označení, jeden spínací úhel nebo verze F

V dva pevné spínací úhly pro spínač vybočení

                         

      bez označení, návod v anglickém jazyce

CZ  země určení - jazyk návodu Česká republika

SK  země určení - jazyk návodu Slovensko

PL  země určení - jazyk návodu Polsko

RU země určení - jazyk návodu Rusko

                           

              bez označení, standardní kontaktní zapojení obvodů

-BUS10  safety komunikace po jednom twist páru, jedna poloha

-BUS20  safety komunikace po jednom twist páru, dvě polohy

                             

       bez označení, třída I ochrany krytem

-S    třída II ochrany krytem pouze pro lankové spínače LHP…

-R    havarijní koncový spínač - červená páka

-HR  havarijní koncový spínač - červená páka

                               

       bez označení, prostředí bez nebezpečí výbuchu

-EX  prostředí s nebezpečím výbuchu prachu zóna 22

                                 

        bez označení, páka a páčka reset na levé straně při pohledu na vývodky

-P    páka na levé straně, páčka reset na pravé straně při pohledu na vývodky

-PP  páka na levé straně, páčka reset na pravé straně při pohledu na vývodky

-PZ  páka na levé straně, páčka reset na pravé straně při pohledu na vývodky

 LH

P

E

F

w

-18

/1

+

10

/1

-B

SR

V

CZ

-BUS10

-S

-EX

-PP

 Vysvětlení jednotlivých znaků je v posledním sloupečku a pro pozici lze zvolit pouze jeden znak.

LH

                                   

 

Montáž spínačů nouzového zastavení na pásové dopravníky

Provádíme komplexní odborné práce v oblasti spínacích prvků sloužících k nouzovému zastavení v rozsahu zpracování montážní dokumentace bezpečnostních prvků, dodávky a vlastní montáže převážně pro pásové dopravníky.

Strojní montáž bezpečnostních prvků například lankových spínačů nouzového zastavení zpravidla vyžaduje montážní dokumentaci. U pásových dopravníků se musí řešit vlastní polohy lankových spínačů, vypočítávat maximální délky lanka v závislosti na teplotě a tření, musí se zohlednit pochůzkové trasy, mechanické namáhání, atd. Mimo této strojní části je nutné, na základě protokolu určit úrovně vlastností řídících obvodů, provést správné zapojení se stanovením jak a kolik dopravníků se bude zastavovat při aktivaci spínače nouzového zastavení. Díky zkušenostem s jejich navrhováním, projektováním a montáží je úspora investic a následných provozních nákladů.

Projektová dokumentace by měla obsahovat způsob umístění všech prvků včetně strojních úprav a doplňků různých úchytů.

Nabízíme Vám spolupráci při řešení umístění bezpečnostních prvků uvedených ve specifikaci formou strojní šéfmontáže nebo montáže těchto prvků.

Dřívější značení spínačů nouzového zastavení

 

 

Vysvětlivky značení starších spínačů DuK řady LHP a LHM

Od 1.10.2014 byla provedena typového značení a některých parametrů spínačů řady LHP...

Katalogove listy zde uvedené jsou pouze informativní a některé parametry jsou změněny.

Nové prezentace se připravují.

 

V aktualitách jsou připraveny první informace k novému značení spínačů DuK a jejich technického řešení

 

 

Lankové spínače nouzového zastavení

LHPEw-18/1+10/1-BCZ Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň sklolaminát. Kontakt 1x modul - 2x rozpínací se synchronizací a kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

LHPEw-18/1-BCZ-EX Provedení do Ex prostředí Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň sklolaminát. Kontakt 1x modul - 2x rozpínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

LHPEw-18/1-BCZ-S Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň sklolaminát. Třída ochrany II. Kontakt 1x modul - 2x rozpínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

LHPEw-18/1-BCZ Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň sklolaminát. Kontakt 1x modul - 2x rozpínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4. Původní neplatný katalogový list

Návod k použití

- nedostupný -

LHPw-10/2-BCZ-S Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň sklolaminát. Třída ochrany II. Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

LHPEw-10/2-BCZ-S Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň sklolaminát. Třída ochrany II. Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací bez synchronizace. Bezp. kategorie 4.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

LHPw-10/2-BCZ Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň sklolaminát.Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

LHPEw-10/2-BCZ Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň sklolaminát. Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací bez synchronizace. Bezp. kategorie 4.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

LHMw-10/2-BCZ Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň šedá litina. Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

LHMEw-10/2-BCZ Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň šedá litina. Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací bez synchronizace. Bezp. kategorie 4.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

LHPEw-10/1-BCZ-S Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň sklolaminát. Třída ochrany II. Kontakt 1x modul - 1x rozpínací a 1x spínací. Bezp. kategorie 2.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

LHPEw-10/1-BCZ Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň sklolaminát. Kontakt 1x modul - 1x rozpínací a 1x spínací. Bezp. kategorie 2.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

LHMEw-10/1-BCZ Lankový spínač nouz. zastavení do max. vzdálenosti 2x 50m. Skříň šedá litina. Kontakt 1x modul - 1x rozpínací a 1x spínací. Bezp. kategorie 2.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

Příslušenství Příslušenství k lankovým spínačům nouz. zastavení řady LH.. je nedílnou součástí výrobku. Lanko, napínací pružina, vodící oka, svorky, napínací šrouby aj.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

SNS 22 Lankový spínač nouz. zastavení do vzdálenosti 5m. Skříň šedá litina. Kontakt 2x rozpínací. Bezp. kategorie 4. Spínač je určen pro malé dopravníky v lehkém průmyslu.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

VLS-1 Zvýrazňovací vlaječka k lankovým spínačům nouz. zastavení dle ČSN EN ISO 13850. Nápis Nouzové zastavení - STOP.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

Spínače vybočení

LHPw-10/2-L50CZ Spínač vybočení nouz. zast. v robustním provedení s nastavitelnou pákou. Skříň sklolaminát. Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

LHMw-10/2-L50CZ Spínač vybočení nouz. zast. v robustním provedení s nastavitelnou pákou. Skříň šedá litina. Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

LHPEw-10/1-L50CZ Spínač vybočení nouz. zast. v robustním provedení s nastavitelnou pákou. Skříň sklolaminát. Kontakt 1x modul - 1x rozpínací a 1x spínací. Bezp. kategorie 2.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

LHMEw-10/1-L50CZ Spínač vybočení nouz. zast. v robustním provedení s nastavitelnou pákou. Skříň šedá litina. Kontakt 1x modul - 1x rozpínací a 1x spínací. Bezp. kategorie 2.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

  Další spínače vybočení jsou na stránce technologické snímače pro pásovou dopravu    

Koncové spínače

LHPw-10/2-RCZ-H Koncový spínač nouz. zast. v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná při úhlu 25°. Skříň sklolaminát. Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

LHMw-10/2-RCZ-H Koncový spínač nouz. zast. v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná při úhlu 25°. Skříň šedá litina. Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

LHPw-10/2-RCZ-H-EX Provedení do Ex prostředí Koncový spínač nouz. zast. v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná při úhlu 25°. Skříň sklolaminát. Kontakt 2x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 4.

Původní neplatný katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

LHPEw-10/1-RCZ-H Koncový spínač nouz. zast. v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná při úhlu 25°. Skříň sklolaminát. Kontakt 1x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 2.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

LHMEw-10/1-RCZ-H Koncový spínač nouz. zast. v robustním provedení s pevnou pákou. Spíná při úhlu 25°. Skříň šedá litina. Kontakt 1x modul - 1x rozpínací a 1x spínací se synchronizací. Bezp. kategorie 2.

Katalogový list

- nedostupný -

Návod k použití

- nedostupný -

  Další spínače vybočení jsou na stránce technologické snímače pro pásovou dopravu