AKTUALITY

Snímače závalu v přesypu dopravníku

Aplikace RHP-5Závalem se rozumí ucpání výstupního přesypu pásového dopravníku. K identifikaci závalu jsme zkonstruovali snímač přesypu RHP-5 pro sýpký materiál jemné až střední zrnitosti, které svými vlastnostmi (např. agresivita, abrazivita) nezpůsobí nežádoucí mechanické poškození konstrukce snímače.

Snímač bezproblémově indikuje zahlcení přesypu uhlím, železnou rudou, vápencem, štěrkem, různými meziprodukty, hlušinou, koksem, a materiály vytvářející hromady.

Na obrázku je znázorněná nejpoužívanější aplikace RHP-5. V horní části je nakreslené optimální umístění spínače, které nevyžaduje úpravu přesypu. Nevýhodou této aplikace je indikace závalu až po naplnění celé svodky materiálem.

Nejúčinnější detekce závalu je ve spodní části svodky viz. spodní nákres. Instalace vyžaduje však úpravu konstrukce svodky.

 

Pro indikaci záválu lze ještě využít náš výrobek vodivostní systém BOS nebo vrtulkové smínače firmy MBA. které také naleznete na našich stránkách.