AKTUALITY

Výrobky do prostředí Ex v podzemí a chemii

 

Výrobky do prostředí Ex

Monitorování
ovzduší

Měření hladin

Měření hladin

Osvětlení do průmyslu

Komunikace a
přenos dat

 

Systémy detekce plynů

Měřící prvky

Analyzátory plynů

Ovladače a propojky

Detektory plynů

Optika

 

Identifikace pozic pracovníků

Identifikace

Přístupové systémy

Speciální systémy

Docházkové systémy

Výroby Ex s
ukončenou výrobou

 

Zde jsou představena zařízení určená pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím vybuchu plynů a prachů převážně u hlubinných dolů. Hlavními atributy těchto výrobků je schopnost bezpečně pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu, robustnost a provozní spolehlivost. Všechny výrobky mají certifikát autorizované zkušebny č.210 v Ostravě Radvanicích podle evropské Směrnice EU č.94/9/EC-ATEX.

Jsme schopni modifikovat stávající výrobky nebo vyvinout zcela nové zařízení podle vašich požadavků. Máme vlastní konstrukční oddělení vybavené speciální měřící technikou (EMC apod.), jejichž pracovníci jsou schopni zkonstruovat elektrické, elektronické zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu prachů a plynů v oboru silnoproudé a slaboproudé spínací techniky, komunikace na velké vzdálenosti, detekce a analýzy plynů, snímačů a speciálních přístrojů.

 

Modulární systém určený nejen pro doly

nyní doplněný o tankovací stanici pohonných hmot SPH-01