AKTUALITY

Výrobky do prostředí Ex v podzemí a chemii

Zde jsou představena zařízení určená pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím vybuchu plynů a prachů převážně u hlubinných dolů. Hlavními atributy těchto výrobků je schopnost bezpečně pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu, robustnost a provozní spolehlivost. Všechny výrobky mají certifikát autorizované zkušebny č.210 v Ostravě Radvanicích podle evropské Směrnice EU č.94/9/EC-ATEX.

Jsme schopni modifikovat stávající výrobky nebo vyvinout zcela nové zařízení podle vašich požadavků. Máme vlastní konstrukční oddělení vybavené speciální měřící technikou (EMC apod.), jejichž pracovníci jsou schopni zkonstruovat elektrické, elektronické zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu prachů a plynů v oboru silnoproudé a slaboproudé spínací techniky, komunikace na velké vzdálenosti, detekce a analýzy plynů, snímačů a speciálních přístrojů.

 

Modulární systém určený nejen pro doly

nyní doplněný o tankovací stanici pohonných hmot SPH-01