AKTUALITY

Koncový spínač typ LH

Základní popis

Spínače koncové havarijní se používají k hlídání polohy přímočaře, či po jiné pravidelné dráze se pohybujících strojů a jejich částí, koncové havarijní k zastavení přímočaře, či po jiné pravidelné dráze se pohybujících strojů a jejich částí při nebezpečí překročení krajní polohy.

Koncové spínače s aretací je možné použít pro bezpečnostní obvody a také pro obvody nouzového zastavení.

U uvedených typů lze využít dvoustupňovou signalizaci. První je využíván jako signál varování bočního vybočení a druhý následný spínací úhel zpravidla dává informaci k zastavení pásu. Zároveň u druhého stupně proběhne aretace páky. Kontakty druhého stupně je možné použít pro obvody nouzového zastavení.

Spínače se vyrábí s různými typy skříní podle jejich použití.

Základní značení

Základní rozdělení

Rozliš.
značení

Popis

Orientační vzhled

LHP...

Polyester vyztužený skelnou tklaninou

-H

žlutá barva

Koncový spínač s aretací

 

 

-H-VA

Nerezové provedení. Spínač určený pro korozivní prostředí nebo  chemicky agresivní prostředí například výroba hnojiv. Žlutá barva

 

   

-H-EX

Koncový spínač v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu zóna 22 a nebo zóna 21. Koncový spínač do zóny 22
   

-HR

červená barva RAL3000

 
   

 

 Žlutá barva

 

LHM...

Šedá litina

 -H

žlutá barva

Koncový spínač s aretací

 

 

-H-EX

Koncový spínač v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu zóna 22 a nebo zóna 21.

Žlutá barva

Koncový spínač s aretací

NS-01...

Výrobek ZAM

Pevný závěr

Informace o spínači jsou v jiné sekci webu

 

Koncový spínač v provedení do důlního prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a prachu.

 


Koncový spínač je vybaven jedním nebo několika spínacími kontaktními prvky. Každý kontaktní prvek obsahuje dva samostatné kontakty s nuceným vedením. Synchronizace kontaktů v kontaktním prvku je zajištěna mechanicky táhlem. Detaily ke kontaktním prvkům jsou k dispozici v záložce Kontakty spínačů DuK.

Spínače jsou vyráběny ve dvou skupinách s odlišnou stavbou vnitřního mechanismu pro kontaktní prvky. První skupina používá tzv. synchronizační mechanismus mezi mechanikou páky pro lanko a kontaktnmi prvky. Kontaktní prvky jsou vzájemně synchronizovány mezi sebou. Druhá skupina tuto synchronizaci nemá a pohyb páky je přes vačku přímo přenášen na kontaktní prvky. 

 

Základní značení

Základní rozdělení

Rozliš.
značení

Popis

Vzhled mechanismu

LHPw...

LHMw...

Spínač se synchronizačním mechanismem

 není

 

Rozdíl sepnutí mezi jednotlivýmí prvky je 0° natočení páky.

Lankový spínač oboustranný do zóny 22

LHPEw...

LHMEw...

Spínač bez synchronizačního mechanismu tzv. "economy verze"

písmeno

E

 

Rozdíl sepnutí mezi jednotlivýmí prvky je od 0° do 2° natočení páky.

Vzhled kontaktních prvků v economy verzi

 
Koncové spínače s označením písmenem „R2“ mají vždy dva kontaktní spínací prvky  A a B, které spínají podle směru natočení. Při vychýlení doprava viz. nákres následuje přepnutí kontaktů kontaktního spínacího prvku B. Při vychýlení doleva viz. nákres přepnou kontakty kontaktního spínacího prvku A. Maximální výchylka páky s rolničkou je 75°. Jakmile se vychýlení sníží pod uvedené úhly, tak příslušné kontakty se přepnou zpět.

U varianty spínače s písmenem „w“ se používá blokovací zařízení pro aretaci polohy koncového spínače a to u všech kontaktních spínacích prvků. Tento spínač je možné použít pro bezpečnostní obvody a popřípadě obvod nouzového zastavení. Je nutné si však uvědomit, jaká je požadována úroveň bezpečnosti obvodů nouzového zastavení a podle toho provést správné zapojení kontaktů. Popřípadě zvolit jiný typ kontaktních spínacích prvku například se dvěma rozpínacími kontakty.

Spínač je vybaven spínacími kontaktními prvky s nuceným vedením. Synchronizace kontaktů v kontaktních prvcích je zajištěna mechanicky táhlem. Spínač má synchronizaci spínacích kontaktních prvků a rozdíl sepnutí je od 0° do 2,5° natočení páky.

 

Spínací úhly spínače bez synchronizačního mechanismu

Spínací úhly spínače se synchronizačním mechanismem
značení

 

Sestavení spínačů na gravitačním napínání dopravníku

 

Sestavení spínačů na pojezdu dopravníku

 

Sestavení spínačů na pojezdu dopravníku se střední polohou

Blokovací zarážka

Blokovací zarážka slouží k deaktivaci blokovacího zařízení spínače. Při jeho použití se spínač u druhého stupně nezaaretuje. Zarážku lze použít jen v případě, není-li spínač použit v obvodech nouzového zastavení. Blokovací zarážka není standardním vybavením spínače a je dodávaná pouze na písemné vyžádání s prohlášením, že jste si vědomi nebezpečí při jejím použití.

Umístění blokovací zarážky

pro spínač typu LHPE...,LHME...

Umístění blokovací zarážky

pro spínač typu LHP..., LHM...

Blokovací zarážka


Postup instalace:
  1. Připravte si blokovací zarážku, šroub s podložkou.
  2. Modrou páčku (reset) přizvedněte směrem nahoru k víku.
  3. Blokovací zarážku se šroubem a podložkou nasaďte na otvor se závitem a zašroubujte.
  4. Ujistěte se, že je blokovací mechanismus deaktivován.

Funkce a obsluha koncového spínače LH..

Spínač bez aretace je bezobslužný. Spínač s blokovacím zařízením je nutno po jeho aktivaci ručně odblokovat. Pro vrácení spínače do původní polohy pootočte modrou páku blokování směrem k víku spínače. Páka s válečkem se vrátí do své nastavené polohy.

 

Údržba koncového spínače typu LH..

Údržba: Koncové a koncové havarijní spínače firmy Dittelbach & Kerzler díky své konstrukci a použitému materiálu nevyžadují žádnou údržbu. Ke správné funkci spínače je nutno udržovat spínače, páku s rolničkou a hřídel a hlavně prostor mezi spínačem a zarážkou v čistém stavu bez nálepů materiálu. V pravidelných intervalech určených podle prostřední a předpisů stroje kontrolujte páku s rolničkou, zda se rolnička lehce otáčí. V případě zablokování otáčení rolničky je nutno páku vyměnit.

Mechanická montáž koncového spínače typu LH..

Před montáž (případ nepřipevněné páky): Postavte spínač na obě jeho nohy před sebe tak, aby typový štítek byl na levé straně. Vyšroubujte šestihranný šroub klíčem č.10 včetně podložky. Uchopte přiloženou páku s rolničkou do ruky tak, aby zapuštění otvoru bylo na Vaší straně. Nasaďte tuto páku na volný konec hřídelky v potřebné poloze a upevněte ji šroubem i s podložkou točivým momentem o síle 8 Nm.

Montáž: Upevnění se provede pomocí dvou vhodných šroubů M10 za podélné otvory na noze na plochou stabilní konzolku. Na protilehlé části stroje (část pevná vůči pohybující se a opačně) instalujte vhodnou a stabilní zarážku, která při pohybu proti spínači přepne páku s rolničkou na levou či pravou stranu.

Doporučujeme polohu spínače víkem směrem nahoru a reset páku modré barvy viditelně a přístupně pro obsluhu. Nedoporučujeme montáž spínače vzhůru nohama v prostředí s přímým působením vody a teploty pod bodem mrazu.

Pokud nelze dodržet tato pravidla, konzultujte změny s výrobcem, nebo s dovozcem. V opačném případě výrobce ani dovozce neručí za správnou funkci spínače. 

Před instalací doporučujeme vyrobit montážní dokumentaci zkušeným konstruktérem.

 

Ukázka montáže s umístěním vývodek spínače

směrem dolů a pákou otočenou o 180°

Ukázka optimální montáže s resetovací páčkou

směrem ven z dopravníku

Ukázka montáže

Ukázka montáže

  Pro snadnou montáž doporučujeme použít soubor montážních konzolí z našeho příslušenství.

Příslušenství

Před instalací doporučujeme vyrobit montážní dokumentaci zkušeným konstruktérem.

Bez těchto znalostí není možné kvalitně navrhnout polohu instalace spínače vybočení.

Naše firma poskytuje službu vytvoření montážní dokumentace, které tyto aspekty instalace řeší. Montážní dokumentace vytváříme již více jak deset let. Další informace jsou v prospektu "Montážní dokumentace"

Montážní dokumentace

Seřízení zařízení

Zařízení je seřízeno, pokud se páka s rolničkou při kontaktu se zarážkou vždy potočí do polohy která zaručí sepnutí (vypnutí) mikrospínače.

Po provedené instalaci je nutno vyzkoušet všechny elektrické a mechanické funkce.

Spínače s označením ..-KBCZ..

 

U typu s označením -K je ve spínači instalována propojovací svorkovnice se svorkami jejichž počet se stanovuje individuálně podle projektu. Taktéž typ svorek je volitelný dle požadavku. Standardně jsou dodávány pružinové svorky do průřezu vodiče 2,5mm2.

Technické parametry spínače typu LH

 

Spínací horizontální dráha

dle typu spínače a válečku

Síla nutná pro sepnutí

> 40N

Vstup pro kabely

2 x otvor se závitem M 25x1,5 utěsněný záslepkou nebo adaptérem 1/2" NPTF

Krytí

IP 67

Třída ochrany krytu

vždy I

Kontakty

dle typu viz. výše

Zatížitelnost

400V AC/6A , 230V AC/8A, 24V DC/10A, 80V DC/3A

Materiál skříňky

polyester vyztužený skelnou tkaninou ( LHPEw-../... ) nebo šedá litina ( LHMEw-../... )

Barva skříňky

Žlutá RAL 1004 nebo červená RAL 3000, jiné barvy na přání

Hmotnost

2,3 až 2,9 kg ( LHP.w-../... )
5,9 až 6,7kg (LHM.w-../... )

Upevnění

2 podélné otvory pro šrouby M 10

Rozsah teplot

-40°C až +85°C

Hodnoty pro výpočet úrovně vlastností PL

B10 = 80 000 cyklů

 

Příslušenství ke koncovému spínači typu LH..

Bližší informace k příslušenství naleznete také na stránce Příslušenství k lankovému spínači DuK

 

Typy příslušenství a minimální počty pro jeden koncový spínač typu LH..

Obj. značení

Popis

Počet
kusů

vývodka M25 x 1,5

vývodka M25 x 1,5 s gum. těsněním

2

sada upevňovacích šroubů M10

sada upevňovacích šroubů M10 pozink

1

Konzola pro uchycení spínače typ Deska FeZn

Ocelová deska se dvěma otvory pro připevnění spínače typu LH.. . Deska je určena k připevnění na konstrukci.

1

 

Konzola pro uchycení desky spínače typ U65 FeZn

Profil U65 standardně o délce 500mm pro připevnění ocelové Desky FeZn pro spínač typu LH.. . Profil je určen k připevnění na konstrukci dopravníku. Sklon profilu je nutné upravit podle místních podmínek a konstrukce dopravníku.

1