AKTUALITY

Návody a příklady použití lankových spínačů

Pro aplikaci lankových spínačů je vždy nutná spolupráce strojního konstruktéra a konstruktéra elektrických obvodů - elektro projektanta. Do tohoto týmu je nutné vždy přizvat technologa provozu, zkušených mistrů obsluh (prvních nadřízených) řešených provozů.

V takovémto týmu řeší:

Strojní konstruktér

umístění poloh lankových spínačů nouzového zastavení a to tak, aby použití a manipulace s nimi měla smysl. Dále řeší začátky a konce lanek v nebezpečných zónách dopravníků s ohledem na ochranné kryty (ochranná zařízení) a manipulace s nimi, konstrukční překážky atd.

Výběr vhodného typu spínače s ohledem na prostředí a použití
Výpočet teplotní roztažnosti a zhodnocení vhodnosti aplikace vybraného typu
Umístění vedení lanka na dopravníku
Sestavení pák spínačů DuK
Sestavení a instalace originálního příslušenství k oboustrannému lankovému spínači
Ověření parametrů aktivace spínače měřením

 

Elektro konstruktér

počty a typy kontaktů pro zapojení bezpečnostních elektrických obvodů. Typ izolace spínače - skříně, zda bude spínač uzemněn vnitřní spojkou nebo se použije typ s třídou ochrany II - dvojitá izolace (nezemní se). Typ spínače - skříně pro stanovená prostředí zejména s ohledem na působení slunečního záření nebo chemie. Počty a typy vývodek taktéž pro stanovená prostředí.

Dokončení výběru vhodného typu spínače od strojního konstruktéra s ohledem na prostředí a použití
Kontaktní prvky spínačů DuK
Řazení kontaktních prvků ve spínači DuK

 

Celý tým řeší:

Převzetí montáže a kontroly