AKTUALITY

Detekce plynů nepřímou metodou v zauhlování

Společnost ZAM - SERVIS s.r.o. nabízí systém detekce plynu pomocí nepřímé metody měření.

Popis systému nepřímé detekce:

Snímače jsou umístěny mimo kontrolovaný prostor a vzorek plynu je ke snímači přiveden přes odběrovou sondu s filtrem potrubím pomocí čerpadla. Vzorek plynu je před vstupem do snímače třeba upravit (prachový nebo aerosolový filtr, odstranění kondenzátu atd.) Další činnost je obdobná jako u přímého měření tzn., že výstupní signál ze snímače je zpracován ve vyhodnocovací jednotce a následnou aktivací příslušných alarmových relé.


Při použití systému v prostoru s vysokou prašností jsou odběrová potrubí a sondy s filtrem proplachovány stlačeným vzduchem v pravidelných intervalech.
Vybavení pro úpravu vzorku je navrhnováno na základě konkrétních podmínek.

Výhody nepřímé detekce:

  • možnost detekce v agresivním nebo znečištěném prostředí.
  • není potřeba provádět zkoušky a kalibrace velkého množství snímačů.
  • kalibrace jediného snímače plynu na velký kontrolovaný prostor.
  • automatický proplach potrubí a filtrů stlačeným vzduchem.
  • kontrola poklesu průtoku - indikace zanesení odběrového filtru.
  • prakticky bezúdržbový provoz.

 

Realizovaný projekt:

Detekce CO pomocí nepřímé metody v prostorách zaúhlování a uhelných bunkrů

- detekce CO z 6 míst pomocí automactického odběru