AKTUALITY

Měření vlastností produktů ve výrobě

V rámci zvýšení jakosti výsledných výrobků a úspoře nákladů je nutné při výrobě provádět měření vlastností vyráběných produktů v technologii. Známé fyzikální veličiny materiálů a polotovarů poskytované nepřetržitě z výrobní linky napoví technologovi o provedení případné regulace a doladění strojů nebo úpravě receptůry. Pro získání údajů je potřebné instalovat vhodné systémy měření, které jsou schopny pracovat ve tvrdých podmínkách provozu a spolehlivě poskytovat informace.

Tyto systémy jsou odlišné od běžně používaných měřících a automatizačních prvků a zpravidla se nedají koupit jako hotový výrobek. Jedná se převážně o konkrétní aplikaci v prostředí z určitými vlastnostmi a měření některé veličiny s následným zpracováním.

Zabyváme se vývojem, výrobou a realizací speciálních měřících systémů použitelné v různých prostředích. Například prostředí s nebezpečím výbuchu, s nízkými nebo vysokými teplotami, prašné apod. Při vývoji provádíme mnoho zkušebních krátkodobých a dlouhodobých měření navržených prvků s následným vyhodnocením jejich stavu. Po prostudování všech zjištěných údajů určíme sestavu systému včetně její spolehlivosti, životnosti a přesnosti.

Naše vývojové oddělení je schopno vyvinout měřící zařízení s diskrétních součástek od schématu zapojení až po kompletní sestavu. Příkladem mohou být detektory plynů, přenosové systémy na vzdálenost deseti kilometrů z důlního prostředí zóna 1, důlní merkaptanová signalizace pro záchranu osob, která má svůj zakázkový řídící systém kontrolující elektrické vlastnosti součástek vlastních obvodů jejiž funkcí je vypouštění merkaptanového plynu do ovzduší důlního prostředí na základě zjištění výskytu metanu apod. Navrhované systémy se vyznačují vysokou odolností vůči mechanickému a elektrickému poškození.

 

Měření povrchu a tloušťky

Měření povrchu Měření povrchu desek ve výrobním procesu pro zajištění rovnosti, jehož přímým důsledkem je úspora nákladů na materiál.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz

Měření tloušťky Měření tloušťky desek ve výrobním procesu pro zajištění rovnosti, jehož přímým důsledkem je úspora nákladů na materiál.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Na dotaz