AKTUALITY

Tankovací stanice pohonných hmot SPH-01

Tankovací stanice SPH-01 do dolu i na povrch

automatické zařízení použitelné také pro hlubinné uhelné doly

certifikace ATEX

SPH-01

 

Výhody tankovací stanice

Úspora paliva

Přesná evidence tankování do pracovních strojů například lokomotiv

Zjištění poruch seřízení motorů strojů díky cílené evidenci spotřeby

Pro obsluhu jednoduché ovládání

Automatická evidence obsluhy provádějící tankování

Tankování lze provést také ručně bez tlakového vzduchu

 

Zařízení SPH-01 slouží jako systém pro čerpání motorové nafty s identifikací uživatelů, archivace jejich úkonů a předávání těchto dat nadřízeným pracovníkům k jejich evidenci, archivaci a vyhodnocování. Čerpání jiných médií je možný.

SPH-01 ukládá informace o úkonech pracovníků jako jsou zavádění nových zásobníků PHM, vlastní tankování PHM do konkrétních pracovních strojů vybavených rovněž identifikačnímiterminál SPH-01T zařízeními, nebo evidenci volného odběru PHM (například do kanystrů pro vzdálené pracovní stroje).

Zařízení sestává z elektrických, pneumatických a hydraulických obvodů. Elektrických obvodů je využito pro řízení, nastavování, komunikaci a ukládání dat SPH-01. Hydraulickými obvody jsou zde cesty čerpané motorové nafty od sacího koše v zásobníku PHM přes filtr, kapacitní snímač, čerpadla, zpětné ventily, průtokoměr k plnící koncovce. Pneumatický obvod prochází filtrem s přimazávací jednotkou, pneumatickým ventilem k čerpadlu s pneumatickým motorem.

Čerpadlo s pneumatickým pohonem je přemostěno ručním čerpadlem pro případ výpadku dodávek v pneumatické či elektrické síti.

Veškeré ovládání zařízení probíhá prostřednictvím terminálu SPH-01T. K zařízení SPH-01 mohou být připojeny dva terminály.

 

Základní parametry pro aplikace:

 • čerpané médium motorová nafta (po konzultaci s výrobcem i jiné ropné produkty)
 • čerpaný objem ručně 0,23l/ot nebo automaticky 0,25l/sec
 • teplota použití -20°C až +40°C
 • hmotnost cca 120kg
 • tlak v pneumatickém rozvodu min 2,8 bar - max 6,0 bar
 • jednotka SPH-01 v IP 54 a terminál SPH-01T v IP 65
 • komunikace s aktivními tagy identifikace pracovníků a strojů ISI pásmo 863MHz - 868MHz
 • napájení variantně 230VAC/100mA nebo 24VDC/300mA

 Blokové schéma SPH-01

Dodávka Tankovací stanice SPH-01 obsahuje:

 1. Kompletní jednotka SPH-01
 2. Dva terminály SPH-01T
 3. Originální uživatelská příručka v jazyce země použití
 4. Prohlášení o shodě s ATEX
 5. Montáž zařízení a napojení na sítě

Prospekt k tankovací stanici SPH-01