AKTUALITY

Změny u našich výrobků - pokračování

Váženi čtenáři,

rádi bychom Vás informovali o dalších aktualizacích produktů na našich webových stránkách. V rámci zkvalitňování našeho webu jsme provedli doplnění či aktualizaci u:

  •  Měření hladin
  • Komunikace a přenos dat
  • Automatizační prvky
  • Ovládače a propojky
  • Optika
  • Speciální systémy
  • Identifikace

Veškeré výrobky uvedené v těchto odkazech byly překontrolovány, aktualizovány a některé byly přesunuty do:
Produkty Výrobky do prostředí Ex Výrobky Ex s ukončenou výrobou

Pokud naleznete výrobek v této skupině, neznamená to vždy, že se přestal vyrábět, ale je na dotaz. Pokud budete mít dotaz na některý z těchto výrobků, kontaktujte příslušného obchodníka.

Další aktualizace byly provedeny u:

  • Detektory plynů
  • Přístupové systémy

Na dalších aktualizacích pilně pracujeme a budeme Vás opět informovat.

Stále zůstává v platnost, že v rámci zkvalitňování našich výrobků a služeb souvisejících s objednáváním našich produktů provádíme úpravu a doplňování uživatelských příruček. Změny se týkají také nového typového značení, které je zpravidla doplněno znaky vyjadřující parametry výrobku.

Typové označení se dozvíte z přiloženého návodu k výrobku.

Pro urychlení procesu objednávání a uzavření smlouvy doporučujeme doplnit vaše objednávkové systémy o úplné značení výrobků. Výrobek bez úplné specifikace nebude dodán nebo bude dodán typ, který je vyráběn jako standard (zpravidla je zapsán v návodu). Před objednáním je vhodné se odborně poradit s vašim technikem, který bude schopen parametry podle návodu upřesnit. Se specifkací vám samozřejmě pomůžeme i my.

Naši pracovníci vám rádi pomohou doplnit scházející údaje a popřípadě vylepšit zařízení tak, aby bylo ekonomicky a technicky nejvýhodnější k vašim plánům. Spojení na naše pracovníky naleznete v kontaktech.

Vysvětlivky ke značení

Jsou-li v popisu použity symboly "X", tak je nutné tyto symboly nahradit údaji podle specifikace v uživatelské příručce.

Je-li v řádku tabulky vypsáno více typů bez další specifikace, tak jsou zpravidla uvedeny všechny varianty výrobku. V uživatelské příručce jsou tyto výrobky popsány.

Těšíme se na další spolupráci.