AKTUALITY

Detektory kovů

Detektor =indikátor kovových předmětů
- určen k signalizaci přítomnosti kovových předmětů v nekovovém materiálu zpravidla na dopravníkovém pásu


Kovové předměty, které se nejčastěji vyskytují v kontrolovaném materiálu:
a) železo a slitiny železa
b) manganová slitina používaná u vrtných souprav
c) hliník a slitiny hliníku
d) měď
e) mosaz
f) atd.

  • tyto předměty nemusí mít magnetické vlastnosti, tzn. magnetický separátor je neodstraní
  • veškeré tyto předměty je schopen indikovat v závislosti na jejich chemickém složení, velikosti a vzdálenosti od antény


Detektor po projití kovového předmětu sepne kontakt relé, který zastaví pásový dopravník (signál
přítomnosti kovu lze využít taktéž k překlopení klapy v dráze toku materiálu a tím odstranit část
materiálu s kovovým předmětem).

Po odstranění se klapa vrátí zpět a tok materiálu je obnoven.

Další možností je zapínat elektromagnetický separátor jen na dobu nezbytnou pro odstranění
kovového předmětu.Funkce detektoru:

  • detektor bude v provozu po celou dobu zapnuté technologie => při indikaci nežádoucího kovového předmětu detektor vydá povel k zastavení
  • po zastavení dopravníku obsluha přejde k místu s přítomným nežádoucím předmětem v předpokládaném místě výskytu kovového předmětu a odstraní jej
  • po jeho odstranění od kvituje detektor kovů do stavu provoz a dá povel ke spuštění pásového dopravníku

 

Pro lepší představu je níže uveden seznam detektorů kovů v závislosti na jejich instalaci a také přehledná tabulka dělení všech druhů matic i s rozměry podle citlivosti detektorů.

 

Detektory kovů

HKP 5.1 Detektor kovů pro detekci všech druhů kovů. Instalace pod pás dopravníku. Je vhodný pro detekci větších kovových předmětů např. zuby z bagrů, korunky vrtných souprav, matky M20 apod.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

HKP 6 Detektor kovů pro detekci všech druhů kovů. Instalace na potrubí. Je vhodný pro detekci i drobných kovových předmětů v potrubí. Citlivost je závislá na průměru potrubí.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

HKP 7 Detektor kovů pro detekci všech druhů kovů. Instalace na pásový dopravník nebo přesyp. Citlivost od matky M6 - je závislá na velikosti vnitřního otvoru.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout

 

Detektory kovů WAGNER

W600e Mikroprocesorem řízený detektor kovů. Instalace na pásový dopravník i velkých rozměrů. Citlivost je závislá na velikosti vnitřního otvoru.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

Stáhnout 1

Stáhnout 2

 

Tabulka citlivosti detektorů

Rozměr matky v mm

 

Převodní tabulka velikosti předmětu s maticí a citlivost detektorů

Matice

metrický závit

S

Rozměr kovové plochy v mm proměnná

 

HKP 5.1

(max. šířka x max. výška mm)

 

HKP 7

(šířka x výška mm)

 

W600

(šířka x výška mm)

M4 7 1000 x 30mm do otvoru 1000 x 200 do otvoru 1000 x 200
M5 8 1000 x 30mm do otvoru 1200 x 200 do otvoru 1200 x 200
M6 10 2200 x 50mm do otvoru 1600 x 200 do otvoru 1600 x 200
M8 13 2200 x 30mm do otvoru 1600 x 230 do otvoru 1600 x 230
M10 16 2200 x 80mm do otvoru 1600 x 260 do otvoru 1600 x 260
M12 18 2200 x 80mm do otvoru 1600 x 280 do otvoru 1600 x 280
M16 24 2200 x 100mm do otvoru 1600 x 340 do otvoru 1600 x 340
M20 30 2200 x 100mm do otvoru 1600 x 450 do otvoru 1600 x 450
M24 36 2200 x 110mm do otvoru 1600 x 475 do otvoru 1600 x 475
M30 46 2200 x 120mm do otvoru 1600 x 500 do otvoru 1600 x 500
M36 55 2200 x 150mm do otvoru 1600 x 615 do otvoru 1600 x 615
M42 65 2200 x 165mm do otvoru 1600 x 650 do otvoru 1600 x 650
M48 75 2200 x 175mm do otvoru 1600 x 680 do otvoru 1600 x 680
M56 85 2200 x 185mm do otvoru 1600 x 725 do otvoru 1600 x 725
M64 95 2200 x 195mm do otvoru 1600 x 775 do otvoru 1600 x 775

 

Značkovač výskytu kovu

Pro upřesnění místa výskytu kovového předmětu na páse dopravníku je možné použít tzv. značkovač výskytu kovu. Značkovač je příslušenstvím detektoru kovů a pro jeho aplikaci je nutné mít vhodné vybavení vyhodnocovací jednotky detektoru kovů. Specifikace se provádí při jeho objednání.

 

Popis

Značkovač se skládá z mechanismu obsahující silný elektromagnet a značkovacího pytlíku s pískem v reflexní barvě.

 

 

Funkce

Po zapnutí napájení z detektoru kovů pro značkovač bude elektromagnet přidržovat držák pytlíku s pískem. V této poloze je možné zavěsit pytlík s pískem na háček držáku viz. obrázek výše.

Po indikaci kovu detektorem, vyhodnocovací jednotka v nastaveném čase přeruší napájení do elektromagnetu a pytlík s pískem spadne na pás dopravníku.

Po nalezení kovu v materiálu obsluha znovu aktivuje detektor a držák nastaví do aktivní polohy. Po té opět zavěsí pytlík s pískem.

 

 

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí: 230VAC

Jmenovitý proud: 0,15A

Krytí: IP55

Délka připojovacího kabelu cca 1,5m