AKTUALITY

Sestavení pák spínačů DuK

V rámci zkvalitnění funkčnosti stroje a zvýšení bezpečnosti obsluhy při aplikaci spínačů DuK, jsme připravili variace umístění pák ke spínači. Tyto varianty jsou označeny příponou na konci typového značení. Protože se jedná o novou možnost instalací, tak doporučujeme prokonzultovat s našimi techniky vyrobitelnost a vhodnost zamýšlené varianty.

U instalací je potřeba vzít v úvahu vzdálenost od konstrukcí, přístup obsluhy, přístup servisního pracovníka, uvažované zablokování napadaným materiálem apod.

Typickým příkladem je použití koncového spínače nouzového zastavení tzv. havarijního, kdy resetovací páka by měla být z druhé strany spínače oproti páce s rolkou. Obsluha může bezpečně spínač odaretovat se sníženým rizikem pohybu nájezdové lišty na/z rolky páky.