AKTUALITY

Řazení kontaktních prvků ve spínači DuK

Pro montáž a projekci obecně považujeme spínací kontaktní prvek nejblíže páce za prvek A, a následně prvek B. Kontakty potom označujeme jako 1A, 2B a podobně. Spínací kontaktní prvky fyzicky nejsou takto označeny.

Řazení kontaktů DuK


Nejčastěji používané řazení

Značení  Popis kontaktů
... 18/1 dva rozpínací kontakty s nuceným vedení v jednom kontaktním prvku, NC/NC.
Nejčastěji používané řazení pro zapojení bezpečnosního obvodu. Pro zapojení obvodu nouzového zastavení nejvyšího stupně není zpravidla potřeba dalších kontaktů.
... 10/2 dva krát jeden rozpínací a jeden spínací kontakt s nuceným vedení v jednom kontaktním prvku, NC/NO a NC/NO.
Starší typ řazení, který využívá dva rozpínací kontakty, každý v jednom kontaktním modulu. Používal se dříve než byl k dispozici kontaktní modul se dvěma rozpínacími kontakty.
... 18/1+10/1 dva rozpínací kontakty s nuceným vedení v jednom kontaktním prvku a jeden rozpínací a jeden spínací kontakt s nuceným vedení v dalším kontaktním prvku, NC/NC a NC/NO.
Řazení se používá pro pro obvody nouzového zastavení (18/1) a diagnostiky nebo signalizace místa sepnutí spínače (10/1).