AKTUALITY

Montáž spínačů nouzového zastavení na pásové dopravníky

Provádíme komplexní odborné práce v oblasti spínacích prvků sloužících k nouzovému zastavení v rozsahu zpracování montážní dokumentace bezpečnostních prvků, dodávky a vlastní montáže převážně pro pásové dopravníky.

Strojní montáž bezpečnostních prvků například lankových spínačů nouzového zastavení zpravidla vyžaduje montážní dokumentaci. U pásových dopravníků se musí řešit vlastní polohy lankových spínačů, vypočítávat maximální délky lanka v závislosti na teplotě a tření, musí se zohlednit pochůzkové trasy, mechanické namáhání, atd. Mimo této strojní části je nutné, na základě protokolu určit úrovně vlastností řídících obvodů, provést správné zapojení se stanovením jak a kolik dopravníků se bude zastavovat při aktivaci spínače nouzového zastavení. Díky zkušenostem s jejich navrhováním, projektováním a montáží je úspora investic a následných provozních nákladů.

Projektová dokumentace by měla obsahovat způsob umístění všech prvků včetně strojních úprav a doplňků různých úchytů.

Nabízíme Vám spolupráci při řešení umístění bezpečnostních prvků uvedených ve specifikaci formou strojní šéfmontáže nebo montáže těchto prvků.