AKTUALITY

Základní rozdělení bezpečnostních spínačů

Lankové spínače

Lankový spínač DuK

Jsou důležitým prvkem na dopravníku zejména v prostorách nebezpečných zón strojů pro aktivaci nouzového zastavení v případě nebezpečí na zdraví nebo vzniku materiálních škod.

 

Pro uživatele 

 

Pro konstruktéry
Výhody a typy lankových spínačů DuK
Životnost a náklady na provoz
Převzetí montáže a kontroly
 
Návody a příklady použití
Typy spínačů DuK
Výhody montážní dokumentace

 

Koncové spínače

Koncový spínač DuK

Používají se pro nouzové zastavení při poruchách provozních spínačů poloh zejména u pohyblivých dopravníků přimočarých nebo otočných.

Koncové spínače se také používají na napínací zařízení - napínací stanice gravitační nebo motorové k nouzovému zastavení dopravníku při natažení nebo přetržení pásu.

 

Spínače vybočení

Spínač vybočeníPoužívají se pro speciální aplikace, u kterých je vybočení pásu ze své dráhy považováno za velmi nebezpečné a je při této aktivitě nutné provést nouzové zastavení dopravníku.

Spínače vybočení pro uživatele a pro konstruktéry