AKTUALITY

Akční nabídka - směšovač plynů

HovaGAS digital G4

je směšovač plynů, který se skládá ze čtyř tepelných regulátorů hmotnostního průtoku se čtyřmi oddělenými plynovými vstupy a jedním plynovým výstupem. Automatický výpočet koncentrací, průtoků plynů, jejich regulaci, zobrazování aktuálních hodnot provádí vnitřní vyhodnocovací jednotka. Vedle manuálního ovládání systému lze ovládání provádět i vzdáleně se softwarem HovaGAS přes externí PC.

Cena přístroje 478 000,00 Kč bez DPH.

Specifikace přístroje                                       ProspektHOVAGAS G4